Visa allt om Levin Holding AB
Visa allt om Levin Holding AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 600 450 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -1 505 -1 345 -65 -61 -45 -20 -16 -11 -17 -13
Resultat efter finansnetto 7 543 -1 104 110 6 731 9 144 7 497 1 992 8 232 780 4 333
Årets resultat 12 601 3 686 3 270 4 211 7 025 7 497 1 992 8 232 780 4 333
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 42 126 37 626 36 281 27 794 25 833 16 144 14 612 12 723 7 176 7 176
Omsättningstillgångar 9 999 6 576 10 751 16 233 6 261 10 141 5 619 5 548 4 596 6 073
Tillgångar 52 125 44 203 47 033 44 027 32 094 26 285 20 231 18 271 11 773 13 250
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 33 193 25 592 25 406 25 637 25 056 21 642 15 710 13 985 7 595 9 075
Obeskattade reserver 3 955 3 955 3 955 2 540 1 160 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 4 239 4 000 4 000 4 533 4 905 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000
Kortfristiga skulder 10 738 10 656 13 672 11 318 972 643 521 286 177 174
Skulder och eget kapital 52 125 44 203 47 033 44 027 32 094 26 285 20 231 18 271 11 773 13 250
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 043 917 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 853 718 - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 4 000 5 000 3 500 3 500 3 500 3 500 1 800 500 2 000 2 500
Omsättning 600 450 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 300 225 - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 962 822 - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -1 505 -1 345 -65 -61 -45 -20 -16 -11 -17 -13
Nettoomsättningförändring 33,33% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen 14,76% -2,09% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal 1 282,33% -204,89% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -123,17% -906,67% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 69,60% 64,88% 60,58% 62,48% 80,73% 82,34% 77,65% 76,54% 64,51% 68,49%
Kassalikviditet 93,12% 61,71% 78,64% 143,43% 644,14% 1 577,14% 1 078,50% 1 939,86% 2 596,61% 3 490,23%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...