Visa allt om Vulcan Invest Aktiebolag
Visa allt om Vulcan Invest Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 1 060 979 680 400 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - 75 114 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 197 69 -42 400 0 0 0 -3 0 0
Resultat efter finansnetto 270 241 173 4 291 768 938 1 627 1 000 413 300
Årets resultat 158 139 102 4 163 750 928 1 594 1 000 409 300
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 497 0 0 0 400 400 3 238 2 021 1 423 400
Omsättningstillgångar 7 788 8 499 8 421 8 312 4 099 3 624 18 7 7 717
Tillgångar 8 285 8 499 8 421 8 312 4 499 4 024 3 256 2 028 1 429 1 117
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 502 7 585 7 896 8 179 4 466 3 976 3 217 2 023 1 423 1 114
Obeskattade reserver 235 170 110 70 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 547 744 415 63 33 48 38 5 6 2
Skulder och eget kapital 8 285 8 499 8 421 8 312 4 499 4 024 3 256 2 028 1 429 1 117
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Löner till styrelse & VD - 426 443 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 426 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 303 308 208 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 200 466 225 385 450 260 169 400 400 100
Omsättning 1 060 1 054 794 400 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 060 979 680 - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 679 744 663 - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 197 69 -42 400 0 0 0 -3 0 0
Nettoomsättningförändring 8,27% 43,97% 70,00% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen 3,28% 2,87% 2,08% 51,62% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal 25,66% 24,92% 25,74% 1 072,75% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning 683,11% 792,13% 1 177,35% 2 062,25% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 92,76% 90,81% 94,78% 99,02% 99,27% 98,81% 98,80% 99,75% 99,58% 99,73%
Kassalikviditet 1 423,77% 1 142,34% 2 029,16% 13 193,65% 12 421,21% 7 550,00% 47,37% 140,00% 116,67% 35 850,00%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...