Visa allt om Alsi Fyra AB
Visa allt om Alsi Fyra AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 2 843 2 643 2 349 2 241 2 188 2 157 2 158 1 730 1 284 1 214
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 615 1 474 1 181 1 028 1 039 981 1 048 655 540 505
Resultat efter finansnetto 1 444 1 084 697 364 126 382 285 -238 -75 -53
Årets resultat 0 0 543 268 93 281 209 -303 -54 -53
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 22 265 22 250 19 107 18 073 19 008 19 945 20 882 21 800 16 113 15 283
Omsättningstillgångar 669 1 260 886 121 752 694 747 313 306 161
Tillgångar 22 934 23 510 19 993 18 194 19 759 20 639 21 629 22 113 16 419 15 444
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 483 2 483 2 483 425 426 333 132 101 100 100
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 19 789 20 821 13 950 13 950 13 950 13 950 13 950 13 950 13 350 13 950
Kortfristiga skulder 661 206 3 560 3 819 5 383 6 356 7 547 8 062 2 969 1 394
Skulder och eget kapital 22 934 23 510 19 993 18 194 19 759 20 639 21 629 22 113 16 419 15 444
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0
Omsättning 2 843 2 643 2 349 2 241 2 188 2 157 2 158 1 730 1 284 1 214
Nyckeltal
Antal anställda - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 2 521 2 405 2 112 1 962 1 976 1 918 1 982 1 435 1 162 1 117
Nettoomsättningförändring 7,57% 12,52% 4,82% 2,42% 1,44% -0,05% 24,74% 34,74% 5,77% -%
Du Pont-modellen 7,05% 6,28% 5,91% 5,65% 5,26% 4,75% 4,85% 2,96% 3,29% 3,27%
Vinstmarginal 56,84% 55,85% 50,32% 45,87% 47,49% 45,48% 48,56% 37,86% 42,06% 41,60%
Bruttovinstmarginal 99,37% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 0,28% 39,88% -113,84% -165,02% -211,65% -262,49% -315,11% -447,92% -207,40% -101,57%
Soliditet 10,83% 10,56% 12,42% 2,34% 2,16% 1,61% 0,61% 0,46% 0,61% 0,65%
Kassalikviditet 101,21% 611,65% 24,89% 3,17% 13,97% 10,92% 9,90% 3,88% 10,31% 11,55%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...