Visa allt om AB Skröja Förvaltning
Visa allt om AB Skröja Förvaltning

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning 9 - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 9 -1 -1 -1 -14 -14 -1 -1 0 -371
Resultat efter finansnetto -4 899 -4 200 -4 436 -1 283 -4 060 -2 559 -93 096 -1 0 -371
Årets resultat -1 5 -49 -58 220 2 -93 096 -1 -35 -371
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 219 900 219 900 219 900 219 900 219 900 219 900 222 300 285 200 285 200 0
Omsättningstillgångar 14 459 20 581 13 902 7 970 6 737 37 586 89 814 5 073 158
Tillgångar 234 359 240 481 233 802 227 870 226 637 257 486 222 389 286 014 290 273 158
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 56 601 86 602 86 596 86 645 86 704 102 99 113 114 149
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 177 757 150 870 144 196 138 157 139 923 254 418 222 060 285 891 285 150 0
Kortfristiga skulder 0 3 009 3 009 3 067 10 2 966 230 9 5 009 9
Skulder och eget kapital 234 359 240 481 233 802 227 870 226 637 257 486 222 389 286 014 290 273 158
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 30 000 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 9 -1 -1 -1 -14 -14 -1 -1 0 -371
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 24,15% 36,01% 37,04% 38,02% 38,26% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 94,30%
Kassalikviditet -% 683,98% 462,01% 259,86% 67 370,00% 1 267,23% 38,70% 9 044,44% 101,28% 1 755,56%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...