Visa allt om AB Skröja Förvaltning

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -1 -1 -1 -14 -14 -1 -1 0 -371 -1 362
Resultat efter finansnetto -4 200 -4 436 -1 283 -4 060 -2 559 -93 096 -1 0 -371 -1 362
Årets resultat 5 -49 -58 220 2 -93 096 -1 -35 -371 -942
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 219 900 219 900 219 900 219 900 219 900 222 300 285 200 285 200 0 0
Omsättningstillgångar 20 581 13 902 7 970 6 737 37 586 89 814 5 073 158 432
Tillgångar 240 481 233 802 227 870 226 637 257 486 222 389 286 014 290 273 158 432
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 86 602 86 596 86 645 86 704 102 99 113 114 149 221
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 150 870 144 196 138 157 139 923 254 418 222 060 285 891 285 150 0 0
Kortfristiga skulder 3 009 3 009 3 067 10 2 966 230 9 5 009 9 212
Skulder och eget kapital 240 481 233 802 227 870 226 637 257 486 222 389 286 014 290 273 158 432
Löner & utdelning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 30 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -1 -1 -1 -14 -14 -1 -1 0 -371 -1 362
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 36,01% 37,04% 38,02% 38,26% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 94,30% 51,16%
Kassalikviditet 683,98% 462,01% 259,86% 67 370,00% 1 267,23% 38,70% 9 044,44% 101,28% 1 755,56% 203,77%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...