Visa allt om Fastighets AB 4 Väggar
Visa allt om Fastighets AB 4 Väggar

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 046 1 071 1 040 999 787 1 225 917 710 472 237
Övrig omsättning 127 - - - - 10 - 18 - -
Rörelseresultat (EBIT) 200 438 482 484 336 599 450 424 375 167
Resultat efter finansnetto 46 198 216 168 60 411 255 92 200 24
Årets resultat 85 157 124 91 43 229 140 50 176 24
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 002 5 150 5 387 5 623 5 859 6 096 6 042 5 856 4 128 3 911
Omsättningstillgångar 880 922 847 627 459 478 128 138 1 53
Tillgångar 5 882 6 072 6 234 6 250 6 318 6 573 6 169 5 994 4 129 3 964
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 826 742 585 461 370 727 498 358 308 132
Obeskattade reserver 222 286 286 230 187 187 87 23 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 4 419 4 449 4 709 4 969 5 203 4 951 4 802 5 010 2 569 2 602
Kortfristiga skulder 415 596 654 589 558 709 782 603 1 252 1 230
Skulder och eget kapital 5 882 6 072 6 234 6 250 6 318 6 573 6 169 5 994 4 129 3 964
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 173 1 071 1 040 999 787 1 235 917 728 472 237
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 448 674 718 720 573 823 659 560 375 167
Nettoomsättningförändring -2,33% 2,98% 4,10% 26,94% -35,76% 33,59% 29,15% 50,42% 99,16% -%
Du Pont-modellen 3,40% 7,21% 7,80% 7,94% 5,54% 9,11% 7,31% 7,09% 9,08% 4,21%
Vinstmarginal 19,12% 40,90% 46,73% 49,65% 44,47% 48,90% 49,18% 59,86% 79,45% 70,46%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 44,46% 30,44% 18,56% 3,80% -12,58% -18,86% -71,32% -65,49% -265,04% -496,62%
Soliditet 16,99% 15,89% 12,96% 10,09% 8,04% 13,16% 9,11% 6,25% 7,46% 3,33%
Kassalikviditet 212,05% 154,70% 129,51% 106,45% 82,26% 67,42% 16,37% 22,89% 0,08% 4,31%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...