Visa allt om Fastighets AB Kullavik Lycke
Visa allt om Fastighets AB Kullavik Lycke

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 7 40 0 0 0 37 8 8 7 10
Övrig omsättning - - 3 - 87 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -36 -167 3 -5 83 34 6 7 5 10
Resultat efter finansnetto -76 -227 -76 -125 -38 -82 6 6 4 8
Årets resultat 18 58 -60 -92 -28 -60 5 4 3 6
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 729 3 730 3 934 3 934 3 934 3 897 3 897 3 897 3 897 3 894
Omsättningstillgångar 119 306 100 150 200 250 51 46 42 44
Tillgångar 3 848 4 036 4 034 4 084 4 134 4 147 3 948 3 942 3 939 3 938
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 247 229 170 152 134 132 119 114 110 107
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 3 825 3 825 3 825
Kortfristiga skulder 3 600 3 807 3 864 3 932 4 000 4 015 3 829 3 3 6
Skulder och eget kapital 3 848 4 036 4 034 4 084 4 134 4 147 3 948 3 942 3 939 3 938
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 7 40 3 0 87 37 8 8 7 10
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -36 -167 3 -5 83 34 6 7 5 10
Nettoomsättningförändring -82,50% -% -% -% -100,00% 362,50% 0,00% 14,29% -30,00% -%
Du Pont-modellen -0,94% -4,14% -% -% -% 0,82% 0,15% 0,18% 0,13% 0,25%
Vinstmarginal -514,29% -417,50% -% -% -% 91,89% 75,00% 87,50% 71,43% 100,00%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% -% -% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -49 728,57% -8 752,50% -% -% -% -10 175,68% -47 225,00% 537,50% 557,14% 380,00%
Soliditet 6,42% 5,67% 4,21% 3,72% 3,24% 3,18% 3,01% 2,89% 2,79% 2,72%
Kassalikviditet 3,31% 8,04% 2,59% 3,81% 5,00% 6,23% 1,33% 1 533,33% 1 400,00% 733,33%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...