Visa allt om Hafnia Advisors AB
Visa allt om Hafnia Advisors AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 211 124 163 128 12 0 0 7 2 103
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 120 35 120 55 -13 -32 -41 -29 -39 11
Resultat efter finansnetto 120 35 120 55 -13 -32 -41 -29 -37 10
Årets resultat 94 27 112 55 -13 -32 -41 -29 -14 7
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Omsättningstillgångar 416 304 282 165 109 131 169 205 236 314
Tillgångar 416 304 282 165 109 131 169 205 236 317
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 395 302 275 163 107 121 153 193 223 237
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 2 7 3 1 11 16 11 13 58
Skulder och eget kapital 416 304 282 165 109 131 169 205 236 317
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12 2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 0 - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 211 124 163 128 12 0 0 7 2 103
Nyckeltal
Antal anställda - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 120 35 120 55 -13 -32 -41 -29 -35 12
Nettoomsättningförändring 70,16% -23,93% 27,34% 966,67% -% -% -100,00% 250,00% -98,06% -%
Du Pont-modellen 28,85% 11,51% 42,55% 33,33% -11,93% -% -% -13,66% -15,68% 3,47%
Vinstmarginal 56,87% 28,23% 73,62% 42,97% -108,33% -% -% -400,00% -1 850,00% 10,68%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -% -% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 196,68% 243,55% 168,71% 126,56% 900,00% -% -% 2 771,43% 11 150,00% 248,54%
Soliditet 94,95% 99,34% 97,52% 98,79% 98,17% 92,37% 90,53% 94,15% 94,49% 79,99%
Kassalikviditet 41 600,00% 15 200,00% 4 028,57% 5 500,00% 10 900,00% 1 190,91% 1 056,25% 1 863,64% 1 815,38% 541,38%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...