Visa allt om Fair wind sailing AB
Visa allt om Fair wind sailing AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 10 67 109
Övrig omsättning - - - - - - - 6 - -
Rörelseresultat (EBIT) 0 0 -1 0 0 0 0 -8 -189 -79
Resultat efter finansnetto 0 0 -1 0 0 0 -4 -6 -188 -79
Årets resultat 0 0 -1 0 0 0 -4 -6 -188 -73
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 538
Omsättningstillgångar 140 140 140 140 362 362 362 453 483 26
Tillgångar 140 140 140 140 362 362 362 453 483 564
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 75 75 75 76 76 76 75 79 85 86
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 65 65 65 65 287 287 287 287 294 408
Kortfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 88 104 71
Skulder och eget kapital 140 140 140 140 362 362 362 453 483 564
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 0 0 - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 - 0 0 0 0 - 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 - 0 0 0 0 - 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 16 67 109
Nyckeltal
Antal anställda - 0 0 0 0 0 - - 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 0 0 -1 0 0 0 0 -8 -167 -36
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -100,00% -85,07% -38,53% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -1,10% -38,92% -14,01%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -50,00% -280,60% -72,48%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% 40,00% 65,67% 60,55%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% 3 650,00% 565,67% -41,28%
Soliditet 53,57% 53,57% 53,57% 54,29% 20,99% 20,99% 20,72% 17,44% 17,60% 15,25%
Kassalikviditet -% -% -% -% -% -% -% 514,77% 464,42% 36,62%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...