Visa allt om Plodi Design AB
Visa allt om Plodi Design AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 163 126 213 184 223 294 468 549 713 654
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -226 -305 206 169 212 277 455 534 705 645
Resultat efter finansnetto -225 -288 250 215 839 314 887 1 008 1 440 645
Årets resultat -225 -3 148 159 767 232 749 848 1 232 465
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 65 86 100 100 100 100 100 100 100 100
Omsättningstillgångar 3 489 3 842 3 774 3 713 3 713 3 286 3 334 2 952 2 464 1 426
Tillgångar 3 554 3 928 3 874 3 813 3 813 3 386 3 434 3 052 2 564 1 526
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 495 3 876 3 789 3 790 3 792 3 325 3 393 2 945 2 396 1 364
Obeskattade reserver 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 58 52 25 23 21 60 40 107 168 162
Skulder och eget kapital 3 554 3 928 3 874 3 813 3 813 3 386 3 434 3 052 2 564 1 526
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 132 113 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 42 36 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 120 156 156 150 160 300 300 300 300 200
Omsättning 163 126 213 184 223 294 468 549 713 654
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 0 0 0 0 0 - 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 82 63 - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 88 75 - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -206 -289 206 169 212 277 455 534 705 645
Nettoomsättningförändring 29,37% -40,85% 15,76% -17,49% -24,15% -37,18% -14,75% -23,00% 9,02% -%
Du Pont-modellen -6,33% -7,31% 6,45% 5,64% 21,98% 9,27% 25,83% 32,99% 56,16% 42,27%
Vinstmarginal -138,04% -227,78% 117,37% 116,85% 375,78% 106,80% 189,53% 183,42% 201,96% 98,62%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 2 104,91% 3 007,94% 1 760,09% 2 005,43% 1 655,61% 1 097,28% 703,85% 518,21% 322,02% 193,27%
Soliditet 98,34% 98,68% 99,01% 99,40% 99,45% 98,20% 98,81% 96,49% 93,45% 89,38%
Kassalikviditet 6 015,52% 7 388,46% 15 096,00% 16 143,48% 17 680,95% 5 476,67% 8 335,00% 2 758,88% 1 466,67% 880,25%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...