Visa allt om Vindsone AB
Visa allt om Vindsone AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 568 716 952 864 1 288 1 154 1 192 1 132 1 244 1 324
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -249 -54 182 74 495 474 458 408 590 636
Resultat efter finansnetto -382 -189 40 -78 331 301 285 132 246 334
Årets resultat 1 0 2 1 1 0 6 0 0 2
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 113 2 780 3 327 3 873 4 420 4 967 5 513 5 740 6 287 6 833
Omsättningstillgångar 1 251 1 140 1 228 894 1 066 1 444 824 567 701 1 023
Tillgångar 3 365 3 920 4 555 4 767 5 486 6 411 6 338 6 307 6 988 7 857
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 101 100 102 101 101 100 106 100 100 100
Obeskattade reserver 940 1 443 1 632 1 594 1 673 1 343 1 042 766 634 388
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 940 1 940 1 940 1 940 1 940 2 720 3 040 4 560 5 180 5 660
Kortfristiga skulder 383 437 881 1 132 1 772 2 247 2 149 882 1 072 1 709
Skulder och eget kapital 3 365 3 920 4 555 4 767 5 486 6 411 6 338 6 307 6 988 7 857
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - - 0 - - 0 0 - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 60 60 60 60 30 - 0 0 - 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - 0
Sociala kostnader 0 0 - 0 - - 0 0 - 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0
Omsättning 568 716 952 864 1 288 1 154 1 192 1 132 1 244 1 324
Nyckeltal
Antal anställda 0 - - - - - - 0 - -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 298 493 729 621 1 042 1 021 1 005 955 1 137 1 183
Nettoomsättningförändring -20,67% -24,79% 10,19% -32,92% 11,61% -3,19% 5,30% -9,00% -6,04% -%
Du Pont-modellen -7,37% -1,35% 4,11% 1,70% 9,50% 7,69% 7,23% 6,71% 8,76% 8,23%
Vinstmarginal -43,66% -7,40% 19,64% 9,38% 40,45% 42,72% 38,42% 37,37% 49,20% 48,87%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 152,82% 98,18% 36,45% -27,55% -54,81% -69,58% -111,16% -27,83% -29,82% -51,81%
Soliditet 24,79% 31,26% 30,19% 26,76% 24,32% 17,00% 13,79% 10,33% 7,96% 4,83%
Kassalikviditet 326,63% 260,87% 139,39% 78,98% 60,16% 64,26% 38,34% 64,29% 65,39% 59,86%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...