Visa allt om Goit AB
Visa allt om Goit AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 1 024 1 021 1 987 3 348 3 501 3 202 3 320 3 254 3 619 3 172
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 75 240 189 405 533 646 632 537 334 -30
Resultat efter finansnetto 93 257 192 426 542 654 632 548 346 -28
Årets resultat 66 197 145 311 399 481 454 400 249 35
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 150 150 150 150 150 158 161 165 157 160
Omsättningstillgångar 1 903 1 933 2 068 2 485 2 496 2 215 2 121 1 631 1 631 1 350
Tillgångar 2 053 2 083 2 218 2 635 2 646 2 373 2 281 1 796 1 788 1 510
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 523 1 617 1 581 1 711 1 550 1 301 949 872 472 223
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 379 316 488 774 946 922 1 181 774 1 166 1 137
Skulder och eget kapital 2 053 2 083 2 218 2 635 2 646 2 373 2 281 1 796 1 788 1 510
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - 0 560 540 540 540 540 500 475
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda - - 0 0 0 0 0 101 306 180
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader - - 146 340 321 424 386 432 563 605
Utdelning till aktieägare 166 160 160 275 150 150 130 377 89 0
Omsättning 1 024 1 021 1 987 3 348 3 501 3 202 3 320 3 254 3 619 3 172
Nyckeltal
Antal anställda - - 0 1 1 1 1 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - 3 348 3 501 3 202 3 320 1 627 1 810 1 586
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - 952 927 1 007 1 006 542 727 710
Rörelseresultat, EBITDA 75 240 330 405 541 649 637 544 337 -26
Nettoomsättningförändring 0,29% -48,62% -40,65% -4,37% 9,34% -3,55% 2,03% -10,09% 14,09% -%
Du Pont-modellen 4,53% 12,34% 8,70% 16,20% 20,52% 27,56% 27,79% 30,51% 19,35% -1,79%
Vinstmarginal 9,08% 25,17% 9,71% 12,75% 15,51% 20,42% 19,10% 16,84% 9,56% -0,85%
Bruttovinstmarginal 42,87% 49,66% 35,63% 49,91% 52,47% 61,96% 59,13% 60,82% 60,24% 55,83%
Rörelsekapital/omsättning 148,83% 158,37% 79,52% 51,11% 44,27% 40,38% 28,31% 26,34% 12,85% 6,72%
Soliditet 74,18% 77,63% 71,28% 64,93% 58,58% 54,83% 41,60% 48,55% 26,40% 14,77%
Kassalikviditet 502,11% 611,71% 423,77% 321,06% 263,85% 240,24% 179,59% 210,72% 139,88% 118,73%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...