Visa allt om Goit AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 1 021 1 987 3 348 3 501 3 202 3 320 3 254 3 619 3 172 3 402
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 240 189 405 533 646 632 537 334 -30 86
Resultat efter finansnetto 257 192 426 542 654 632 548 346 -28 87
Årets resultat 197 145 311 399 481 454 400 249 35 61
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 150 150 150 150 158 161 165 157 160 164
Omsättningstillgångar 1 933 2 068 2 485 2 496 2 215 2 121 1 631 1 631 1 350 1 074
Tillgångar 2 083 2 218 2 635 2 646 2 373 2 281 1 796 1 788 1 510 1 237
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 617 1 581 1 711 1 550 1 301 949 872 472 223 187
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83
Avsättningar (tkr) 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 316 488 774 946 922 1 181 774 1 166 1 137 817
Skulder och eget kapital 2 083 2 218 2 635 2 646 2 373 2 281 1 796 1 788 1 510 1 237
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - 0 560 540 540 540 540 500 475 595
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0 0 101 306 180 220
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader - 146 340 321 424 386 432 563 605 534
Utdelning till aktieägare 160 160 275 150 150 130 377 89 0 0
Omsättning 1 021 1 987 3 348 3 501 3 202 3 320 3 254 3 619 3 172 3 402
Nyckeltal
Antal anställda - 0 1 1 1 1 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 3 348 3 501 3 202 3 320 1 627 1 810 1 586 1 701
Personalkostnader per anställd (tkr) - - 952 927 1 007 1 006 542 727 710 694
Rörelseresultat, EBITDA 240 330 405 541 649 637 544 337 -26 92
Nettoomsättningförändring -48,62% -40,65% -4,37% 9,34% -3,55% 2,03% -10,09% 14,09% -6,76% -%
Du Pont-modellen 12,34% 8,70% 16,20% 20,52% 27,56% 27,79% 30,51% 19,35% -1,79% 7,11%
Vinstmarginal 25,17% 9,71% 12,75% 15,51% 20,42% 19,10% 16,84% 9,56% -0,85% 2,59%
Bruttovinstmarginal 49,66% 35,63% 49,91% 52,47% 61,96% 59,13% 60,82% 60,24% 55,83% 54,20%
Rörelsekapital/omsättning 158,37% 79,52% 51,11% 44,27% 40,38% 28,31% 26,34% 12,85% 6,72% 7,55%
Soliditet 77,63% 71,28% 64,93% 58,58% 54,83% 41,60% 48,55% 26,40% 14,77% 19,95%
Kassalikviditet 611,71% 423,77% 321,06% 263,85% 240,24% 179,59% 210,72% 139,88% 118,73% 131,46%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...