Visa allt om Andreas Lindé AB
Visa allt om Andreas Lindé AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 905 1 721 1 733 1 548 1 483 1 713 1 473 1 601 1 411 1 487
Övrig omsättning - - - - - - - - 108 70
Rörelseresultat (EBIT) 449 297 125 377 372 484 415 306 290 250
Resultat efter finansnetto 516 478 212 420 386 490 422 345 326 278
Årets resultat 400 369 245 228 280 359 309 246 234 370
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 9 19 28 37 1 5 10 14
Omsättningstillgångar 2 284 1 888 1 902 1 835 1 655 1 606 1 446 1 505 1 203 1 651
Tillgångar 2 284 1 888 1 911 1 854 1 683 1 644 1 447 1 510 1 212 1 665
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 593 1 492 1 523 1 428 1 340 1 240 1 091 1 162 917 983
Obeskattade reserver 0 0 0 107 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 690 395 388 319 343 403 356 348 296 682
Skulder och eget kapital 2 284 1 888 1 911 1 854 1 683 1 644 1 447 1 510 1 212 1 665
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 561 550 540 639 565 498 430 538
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 770 747 365 62 42 0 71 294 274 304
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 272 265 475 350 300 367 301 330 296 328
Utdelning till aktieägare 400 300 400 150 140 180 210 380 0 300
Omsättning 1 905 1 721 1 733 1 548 1 483 1 713 1 473 1 601 1 519 1 557
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 953 861 867 1 548 1 483 1 713 737 801 706 744
Personalkostnader per anställd (tkr) 597 576 714 970 892 1 022 475 568 504 588
Rörelseresultat, EBITDA 449 306 134 386 381 494 419 310 294 254
Nettoomsättningförändring 10,69% -0,69% 11,95% 4,38% -13,43% 16,29% -8,00% 13,47% -5,11% -%
Du Pont-modellen 22,59% 25,32% 11,15% 22,60% 22,94% 29,74% 29,30% 22,78% 26,90% 16,64%
Vinstmarginal 27,09% 27,77% 12,29% 27,07% 26,03% 28,55% 28,78% 21,49% 23,10% 18,63%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 83,67% 86,75% 87,36% 97,93% 88,47% 70,23% 74,00% 72,27% 64,28% 65,16%
Soliditet 69,75% 79,03% 79,70% 81,28% 79,62% 75,43% 75,40% 76,95% 75,66% 59,04%
Kassalikviditet 331,01% 477,97% 490,21% 575,24% 482,51% 398,51% 406,18% 432,47% 406,42% 242,08%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...