Visa allt om Lammet & Lärkan AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 1 558 1 371 1 449 1 365 1 406 1 295 1 438 1 392 1 322 1 170
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 520 460 510 414 392 382 557 397 441 167
Resultat efter finansnetto 402 309 271 108 93 111 258 11 93 -125
Årets resultat 313 231 197 17 69 97 258 11 93 -125
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 989 5 279 5 211 5 576 5 941 6 154 6 499 6 677 6 492 5 784
Omsättningstillgångar 406 415 324 288 440 597 529 406 447 288
Tillgångar 5 395 5 694 5 536 5 864 6 381 6 751 7 028 7 083 6 939 6 072
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 463 1 150 919 723 706 637 540 281 270 178
Obeskattade reserver 89 89 89 85 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 092 3 750 3 852 4 389 4 969 5 334 5 759 4 946 5 722 4 848
Kortfristiga skulder 751 705 676 667 707 780 729 1 855 947 1 048
Skulder och eget kapital 5 395 5 694 5 536 5 864 6 381 6 751 7 028 7 083 6 939 6 072
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - 0 0 -
Löner till övriga anställda 6 0 0 0 0 2 55 35 0 3
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - 0 0 -
Sociala kostnader 1 0 0 0 0 2 20 34 0 1
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 558 1 371 1 449 1 365 1 406 1 295 1 438 1 392 1 322 1 170
Nyckeltal
Antal anställda 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 558 - - - - - 1 438 1 392 - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - 42 69 - -
Rörelseresultat, EBITDA 845 781 875 779 753 741 915 726 770 455
Nettoomsättningförändring 13,64% -5,38% 6,15% -2,92% 8,57% -9,94% 3,30% 5,30% 12,99% -%
Du Pont-modellen 9,64% 8,08% 9,25% 7,20% 6,33% 5,73% 8,45% 5,66% 6,41% 2,75%
Vinstmarginal 33,38% 33,55% 35,33% 30,92% 28,73% 29,88% 41,31% 28,81% 33,66% 14,27%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -22,14% -21,15% -24,29% -27,77% -18,99% -14,13% -13,91% -104,09% -37,82% -64,96%
Soliditet 28,40% 21,42% 17,79% 13,40% 11,06% 9,44% 7,68% 3,97% 3,89% 2,93%
Kassalikviditet 54,06% 58,87% 47,93% 43,18% 62,23% 76,54% 72,57% 21,89% 47,20% 27,48%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...