Visa allt om Lammet & Lärkan AB
Visa allt om Lammet & Lärkan AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 1 460 1 558 1 371 1 449 1 365 1 406 1 295 1 438 1 392 1 322
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 210 520 460 510 414 392 382 557 397 441
Resultat efter finansnetto 120 402 309 271 108 93 111 258 11 93
Årets resultat 93 313 231 197 17 69 97 258 11 93
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 959 4 989 5 279 5 211 5 576 5 941 6 154 6 499 6 677 6 492
Omsättningstillgångar 307 406 415 324 288 440 597 529 406 447
Tillgångar 5 266 5 395 5 694 5 536 5 864 6 381 6 751 7 028 7 083 6 939
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 556 1 463 1 150 919 723 706 637 540 281 270
Obeskattade reserver 89 89 89 89 85 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 898 3 092 3 750 3 852 4 389 4 969 5 334 5 759 4 946 5 722
Kortfristiga skulder 722 751 705 676 667 707 780 729 1 855 947
Skulder och eget kapital 5 266 5 395 5 694 5 536 5 864 6 381 6 751 7 028 7 083 6 939
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - 0 0
Löner till övriga anställda 0 6 0 0 0 0 2 55 35 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - 0 0
Sociala kostnader 0 1 0 0 0 0 2 20 34 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 460 1 558 1 371 1 449 1 365 1 406 1 295 1 438 1 392 1 322
Nyckeltal
Antal anställda 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 1 558 - - - - - 1 438 1 392 -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - 42 69 -
Rörelseresultat, EBITDA 553 845 781 875 779 753 741 915 726 770
Nettoomsättningförändring -6,29% 13,64% -5,38% 6,15% -2,92% 8,57% -9,94% 3,30% 5,30% -%
Du Pont-modellen 3,99% 9,64% 8,08% 9,25% 7,20% 6,33% 5,73% 8,45% 5,66% 6,41%
Vinstmarginal 14,38% 33,38% 33,55% 35,33% 30,92% 28,73% 29,88% 41,31% 28,81% 33,66%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -28,42% -22,14% -21,15% -24,29% -27,77% -18,99% -14,13% -13,91% -104,09% -37,82%
Soliditet 30,87% 28,40% 21,42% 17,79% 13,40% 11,06% 9,44% 7,68% 3,97% 3,89%
Kassalikviditet 42,52% 54,06% 58,87% 47,93% 43,18% 62,23% 76,54% 72,57% 21,89% 47,20%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...