Visa allt om HGE Ekdahl AB
Visa allt om HGE Ekdahl AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 63 97 66 2 260 307 990 1 199 1 222 1 115
Övrig omsättning - - - 55 - - - 7 - -
Rörelseresultat (EBIT) -23 -57 -124 -162 -62 -187 355 506 81 580
Resultat efter finansnetto 512 113 -72 -143 -308 -203 338 495 82 575
Årets resultat 570 129 16 17 -308 -10 165 227 41 279
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 423 1 557 1 212 1 212 1 212 1 454 1 458 1 436 1 471 677
Omsättningstillgångar 1 087 470 382 150 587 680 910 665 573 676
Tillgångar 2 510 2 027 1 594 1 362 1 800 2 134 2 368 2 101 2 044 1 353
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 667 1 097 968 952 935 1 243 1 253 1 088 860 819
Obeskattade reserver 23 96 124 222 382 382 607 511 385 385
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 820 833 502 188 483 509 509 503 799 149
Skulder och eget kapital 2 510 2 027 1 594 1 362 1 800 2 134 2 368 2 101 2 044 1 353
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 3 5 5 5 8 15 13
Utdelning till aktieägare 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 63 97 66 57 260 307 990 1 206 1 222 1 115
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 63 97 66 2 260 307 990 1 199 - 1 115
Personalkostnader per anställd (tkr) 21 40 17 54 55 52 38 54 - 66
Rörelseresultat, EBITDA -23 -57 -124 -162 -58 -183 359 541 131 626
Nettoomsättningförändring -35,05% 46,97% 3 200,00% -99,23% -15,31% -68,99% -17,43% -1,88% 9,60% -%
Du Pont-modellen 20,40% 5,57% -4,45% -10,35% -3,28% -8,72% 15,03% 24,46% 4,01% 42,87%
Vinstmarginal 812,70% 116,49% -107,58% -7 050,00% -22,69% -60,59% 35,96% 42,87% 6,71% 52,02%
Bruttovinstmarginal 100,00% 81,44% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 423,81% -374,23% -181,82% -1 900,00% 40,00% 55,70% 40,51% 13,51% -18,49% 47,26%
Soliditet 67,13% 57,81% 66,80% 81,91% 67,59% 71,44% 71,81% 69,30% 55,64% 81,02%
Kassalikviditet 132,56% 56,42% 76,10% 79,79% 121,53% 133,60% 178,78% 132,21% 71,71% 453,69%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...