Visa allt om Rörservice i Halland AB
Visa allt om Rörservice i Halland AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 3 483 2 825 2 094 2 073 682 0 54 337 347 307
Övrig omsättning - - - - - - 95 - - 3
Rörelseresultat (EBIT) 187 -91 35 150 88 -1 -40 -88 -134 -180
Resultat efter finansnetto 165 -101 43 147 87 -1 -45 -102 -140 -183
Årets resultat 130 -53 20 81 65 -1 -45 -102 -140 -183
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 142 191 27 36 46 0 0 100 201 320
Omsättningstillgångar 1 078 860 897 840 377 20 50 164 179 209
Tillgångar 1 221 1 050 924 876 423 20 50 264 380 528
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 249 119 172 152 70 5 7 -42 60 101
Obeskattade reserver 0 0 48 35 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 259 213 196 193 123 0 0 236 257 399
Kortfristiga skulder 712 718 508 496 230 15 44 70 63 29
Skulder och eget kapital 1 221 1 050 924 876 423 20 50 264 380 528
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 761 732 526 533 174 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 241 184 108 144 48 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 3 483 2 825 2 094 2 073 682 0 149 337 347 310
Nyckeltal
Antal anställda 3 4 3 3 3 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 161 706 698 691 227 - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 336 235 221 229 79 - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 235 -62 45 160 91 -1 -40 31 -15 -61
Nettoomsättningförändring 23,29% 34,91% 1,01% 203,96% -% -100,00% -83,98% -2,88% 13,03% -%
Du Pont-modellen 15,32% -8,67% 5,84% 17,12% 20,80% -% -80,00% -33,33% -35,26% -32,95%
Vinstmarginal 5,37% -3,22% 2,58% 7,24% 12,90% -% -74,07% -26,11% -38,62% -56,68%
Bruttovinstmarginal 50,96% 48,96% 57,88% 58,56% 63,05% -% 22,22% 80,71% 76,08% 74,27%
Rörelsekapital/omsättning 10,51% 5,03% 18,58% 16,59% 21,55% -% 11,11% 27,89% 33,43% 58,63%
Soliditet 20,39% 11,33% 22,67% 20,30% 16,55% 25,00% 14,00% -15,91% 15,79% 19,13%
Kassalikviditet 147,89% 116,30% 176,57% 169,35% 163,91% 133,33% 113,64% 190,00% 203,17% 465,52%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 17 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...