Visa allt om Fredrik Linder Advokatbyrå AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 0 0 0 100 0 3 2 165 2 175 2 074 1 728
Övrig omsättning 57 - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -43 -158 -217 -158 -152 -124 2 043 2 001 1 788 1 708
Resultat efter finansnetto 2 403 1 495 -2 391 2 022 2 405 -102 2 115 2 084 1 871 1 760
Årets resultat 3 548 1 218 -2 774 1 870 2 122 223 1 098 1 085 987 937
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 210 4 134 1 478 5 012 4 665 545 1 825 2 063 2 424 1 988
Omsättningstillgångar 2 300 2 731 4 659 3 825 2 338 5 225 4 400 2 737 1 007 2 161
Tillgångar 8 510 6 865 6 138 8 837 7 003 5 770 6 225 4 800 3 431 4 149
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 877 4 484 3 417 6 334 4 591 2 597 2 674 1 696 1 111 2 204
Obeskattade reserver 0 2 165 2 214 2 220 2 333 2 175 2 619 2 067 1 524 1 043
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 633 215 507 283 79 999 932 1 037 796 901
Skulder och eget kapital 8 510 6 865 6 138 8 837 7 003 5 770 6 225 4 800 3 431 4 149
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06 2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 - - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - 0 0 0 0 - - 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 29 36 35 35 25 25 - - 0 0
Utdelning till aktieägare 156 156 150 143 128 128 0 120 3 000 2 080
Omsättning 57 0 0 100 0 3 2 165 2 175 2 074 1 728
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 0 0 1 0 - - - -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 29 36 - - 25 - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -43 -65 -83 33 -77 -71 2 098 2 079 1 900 1 708
Nettoomsättningförändring -% -% -100,00% -% -100,00% -99,86% -0,46% 4,87% 20,02% -%
Du Pont-modellen -% -% -% 22,88% -% -1,70% 34,27% 43,81% 54,97% 42,42%
Vinstmarginal -% -% -% 2 022,00% -% -3 266,67% 98,52% 96,69% 90,94% 101,85%
Bruttovinstmarginal -% -% -% 100,00% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% 3 542,00% -% 140 866,67% 160,18% 78,16% 10,17% 72,92%
Soliditet 92,56% 89,92% 82,25% 90,19% 90,11% 72,79% 73,25% 66,34% 64,36% 71,22%
Kassalikviditet 363,35% 1 270,23% 918,93% 1 351,59% 2 959,49% 523,02% 472,10% 263,93% 126,51% 239,84%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...