Visa allt om Sundsvalls Ingenjörsbyrå AB
Visa allt om Sundsvalls Ingenjörsbyrå AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 * 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 387 0 0 0 54 82 82 82 82 132
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 82 -132 -139 -33 -83 30 27 2 16 73
Resultat efter finansnetto 149 33 337 -131 2 730 931 1 068 328 1 235 423 657
Årets resultat 82 33 416 2 156 2 735 946 1 050 320 1 221 419 654
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 * 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 19 649 16 932 1 919 1 692 2 716 2 110 2 519 1 859 1 464 1 000
Omsättningstillgångar 22 777 27 173 10 380 8 809 5 115 7 578 1 339 1 023 1 158
Tillgångar 42 426 44 105 12 299 10 500 - 2 117 3 097 3 198 2 487 2 158
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 41 432 42 750 10 834 9 178 6 569 2 066 2 015 1 695 1 375 1 045
Obeskattade reserver 760 720 800 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 146 0 0 1 000 1 000 1 000
Kortfristiga skulder 233 635 665 1 322 1 116 51 1 081 503 113 114
Skulder och eget kapital 42 426 44 105 12 299 10 500 - 2 117 3 097 3 198 2 487 2 158
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-04 2014-04 2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 - - 30 30 30 30 33 30
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 - 10 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 - 3 9 9 9 10 10 8
Utdelning till aktieägare 0 600 1 500 500 200 128 1 000 0 900 89
Omsättning 387 0 0 0 54 82 82 82 82 132
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - 54 82 82 82 82 132
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - 13 39 39 39 40 42 38
Rörelseresultat, EBITDA 82 -132 -139 -33 -83 30 27 2 16 73
Nettoomsättningförändring -% -% -% -100,00% -34,15% 0,00% 0,00% 0,00% -37,88% -%
Du Pont-modellen 0,37% -% -% -% -% 50,45% 10,59% 38,65% 16,97% 32,39%
Vinstmarginal 40,57% -% -% -% 1 731,48% 1 302,44% 400,00% 1 507,32% 514,63% 529,55%
Bruttovinstmarginal 100,00% -% -% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 5 825,32% -% -% -% 7 405,56% -53,66% -613,41% 1 019,51% 1 109,76% 790,91%
Soliditet 99,05% 98,20% 93,16% 87,41% -% 97,59% 65,06% 53,00% 55,29% 48,42%
Kassalikviditet 9 775,54% 4 279,21% 1 560,90% 666,34% 458,33% 13,73% 53,47% 266,20% 905,31% 1 015,79%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2016 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2012-04: Summa tillgångar och summa skulder och eget kapital ej identiska.
mer information

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...