Visa allt om Bladängens Bygg & Service AB
Visa allt om Bladängens Bygg & Service AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 12 667 12 553 6 080 6 829 5 532 6 226 5 706 14 229 7 342 3 925
Övrig omsättning 95 197 -92 183 -306 419 -170 95 56 178
Rörelseresultat (EBIT) 407 655 398 379 87 323 299 1 575 377 219
Resultat efter finansnetto 390 642 378 377 86 320 305 1 602 375 208
Årets resultat 288 529 310 256 171 318 243 851 254 60
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 740 693 495 626 655 807 379 457 270 266
Omsättningstillgångar 2 749 4 818 3 089 2 184 1 586 2 738 2 437 2 635 1 591 2 125
Tillgångar 3 489 5 511 3 585 2 810 2 241 3 545 2 816 3 092 1 861 2 391
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 637 1 100 1 071 1 060 904 1 108 1 090 1 347 496 242
Obeskattade reserver 310 296 337 358 333 483 600 631 212 192
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 34 288 163
Kortfristiga skulder 2 541 4 115 2 177 1 391 1 004 1 954 1 126 1 080 865 1 793
Skulder och eget kapital 3 489 5 511 3 585 2 810 2 241 3 545 2 816 3 092 1 861 2 391
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 521 558 579 554 454 409
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 3 329 2 766 1 674 1 518 938 875 971 1 654 939 573
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 1 154 866 572 537 520 544 583 835 514 352
Utdelning till aktieägare 0 750 500 300 100 375 300 500 0 0
Omsättning 12 762 12 750 5 988 7 012 5 226 6 645 5 536 14 324 7 398 4 103
Nyckeltal
Antal anställda 8 8 5 5 5 5 5 7 5 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 583 1 569 1 216 1 366 1 106 1 245 1 141 2 033 1 468 981
Personalkostnader per anställd (tkr) 564 459 451 413 396 400 430 441 400 341
Rörelseresultat, EBITDA 578 843 553 567 289 513 447 1 719 460 300
Nettoomsättningförändring 0,91% 106,46% -10,97% 23,45% -11,15% 9,11% -59,90% 93,80% 87,06% -%
Du Pont-modellen 11,67% 11,94% 11,30% 13,67% 4,19% 9,17% 10,87% 52,23% 21,12% 9,16%
Vinstmarginal 3,21% 5,24% 6,66% 5,62% 1,70% 5,22% 5,36% 11,35% 5,35% 5,58%
Bruttovinstmarginal 72,20% 63,26% 67,99% 63,95% 68,04% 69,32% 75,73% 60,22% 39,44% 68,79%
Rörelsekapital/omsättning 1,64% 5,60% 15,00% 11,61% 10,52% 12,59% 22,98% 10,93% 9,89% 8,46%
Soliditet 25,19% 24,15% 37,21% 47,11% 51,29% 41,30% 54,41% 58,26% 34,85% 15,90%
Kassalikviditet 103,11% 105,32% 141,89% 154,42% 155,28% 119,75% 213,41% 218,89% 182,77% 74,90%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...