Visa allt om Mixo AB
Visa allt om Mixo AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 69 146 158 70 93 140 100 175 236 125
Övrig omsättning - 1 2 64 50 - 3 - - 25
Rörelseresultat (EBIT) -33 -40 35 1 41 43 -26 -55 36 -34
Resultat efter finansnetto -33 -40 35 1 38 40 -28 -55 35 -35
Årets resultat -33 -40 35 1 38 40 -28 -55 35 -35
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 22 39 57 81 17 20 33 32 40 43
Omsättningstillgångar 68 97 118 40 138 82 28 40 79 65
Tillgångar 90 136 175 121 155 102 61 71 119 108
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 59 93 133 98 96 58 18 46 101 66
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 24 24 22 19 32 30 28 0 0 6
Kortfristiga skulder 7 20 21 5 26 13 15 25 17 36
Skulder och eget kapital 90 136 175 121 155 102 61 71 119 108
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - 0 - - - 0 0 37 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 0
Löner till övriga anställda 13 29 14 - - 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 0
Sociala kostnader 3 11 2 - - 0 0 12 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 69 147 160 134 143 140 103 175 236 150
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 - - 0 0 1 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 69 146 158 - - - - 175 - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 17 41 17 - - - - 49 - -
Rörelseresultat, EBITDA -16 -21 55 21 49 57 -16 -36 52 -18
Nettoomsättningförändring -52,74% -7,59% 125,71% -24,73% -33,57% 40,00% -42,86% -25,85% 88,80% -%
Du Pont-modellen -36,67% -29,41% 20,00% 0,83% 26,45% 42,16% -42,62% -77,46% 30,25% -31,48%
Vinstmarginal -47,83% -27,40% 22,15% 1,43% 44,09% 30,71% -26,00% -31,43% 15,25% -27,20%
Bruttovinstmarginal 81,16% 80,82% 79,11% 4,29% 59,14% 93,57% 82,00% 80,00% 81,36% 50,40%
Rörelsekapital/omsättning 88,41% 52,74% 61,39% 50,00% 120,43% 49,29% 13,00% 8,57% 26,27% 23,20%
Soliditet 65,56% 68,38% 76,00% 80,99% 61,94% 56,86% 29,51% 64,79% 84,87% 61,11%
Kassalikviditet 600,00% 355,00% 438,10% 360,00% 265,38% 123,08% 40,00% 104,00% 370,59% 108,33%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...