Visa allt om Gamla Vallda AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2005-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 0 0 0 -1 -1 -3 0 0 0 -17
Resultat efter finansnetto 0 0 0 -1 -1 -3 -1 1 350 -1 548 90 852
Årets resultat 0 0 0 -1 -1 -3 -1 1 350 -1 581 90 846
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2005-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 1 350 0 7 305
Omsättningstillgångar 112 112 112 112 296 297 1 660 344 344 83 839
Tillgångar 112 112 112 112 296 297 1 660 1 694 344 91 144
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 102 102 102 103 103 105 1 468 1 469 119 90 946
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 10 10 10 10 192 192 192 225 225 198
Skulder och eget kapital 112 112 112 112 296 297 1 660 1 694 344 91 144
Löner & utdelning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2005-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - 0 - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 746
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 0 0 0 -1 -1 -3 0 0 0 -17
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 91,07% 91,07% 91,07% 91,96% 34,80% 35,35% 88,43% 86,72% 34,59% 99,78%
Kassalikviditet 1 120,00% 1 120,00% 1 120,00% 1 120,00% 154,17% 154,69% 864,58% 152,89% 152,89% 42 342,93%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...