Visa allt om ANNETTE PHILIP DESIGN AB
Visa allt om ANNETTE PHILIP DESIGN AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 453 565 404 426 282 351 409 785 542 575
Övrig omsättning - 3 - - - 4 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 32 -36 78 14 69 -37 -33 21 21 36
Resultat efter finansnetto 31 -36 79 14 69 -37 -35 18 20 36
Årets resultat 30 -36 61 10 63 -37 -39 13 14 25
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 4 9 16 23 33 32 32 52 55
Omsättningstillgångar 427 377 293 223 149 163 185 304 258 289
Tillgångar 431 380 302 238 172 196 217 336 310 344
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 210 180 216 154 145 82 118 157 144 150
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 7 7 7
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 221 200 86 84 27 114 98 172 158 187
Skulder och eget kapital 431 380 302 238 172 196 217 336 310 344
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 50 225 75 200
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 70 8 - - - 0 40 8 9 11
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 22 - - - - 17 79 75 26 58
Utdelning till aktieägare 80 0 0 0 0 0 0 0 0 20
Omsättning 453 568 404 426 282 355 409 785 542 575
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 - - - 1 2 1 1 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 453 565 - - - 351 205 785 542 288
Personalkostnader per anställd (tkr) 98 9 - - - 19 64 327 118 136
Rörelseresultat, EBITDA 32 -30 123 21 79 -27 -9 41 41 52
Nettoomsättningförändring -19,82% 39,85% -5,16% 51,06% -19,66% -14,18% -47,90% 44,83% -5,74% -%
Du Pont-modellen 7,42% -9,47% 26,16% 5,88% 40,12% -18,88% -15,21% 6,25% 6,77% 10,47%
Vinstmarginal 7,06% -6,37% 19,55% 3,29% 24,47% -10,54% -8,07% 2,68% 3,87% 6,26%
Bruttovinstmarginal 82,78% 24,60% 79,70% 57,04% 82,27% 69,52% 86,80% 86,62% 74,54% 85,39%
Rörelsekapital/omsättning 45,47% 31,33% 51,24% 32,63% 43,26% 13,96% 21,27% 16,82% 18,45% 17,74%
Soliditet 48,72% 47,37% 71,52% 64,71% 84,30% 41,84% 54,38% 48,23% 48,08% 45,07%
Kassalikviditet 144,80% 120,00% 293,02% 195,24% 396,30% 95,61% 103,06% 129,07% 98,73% 122,99%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...