Visa allt om Rango AB
Visa allt om Rango AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 076 747 0 0 0 0 25 5 0 0
Övrig omsättning 35 - 360 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 141 251 -111 -19 -12 -22 -23 -20 -11 -11
Resultat efter finansnetto 274 282 26 135 -158 160 400 -548 36 1 095
Årets resultat 198 165 19 103 -170 160 400 -569 36 1 095
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 464 557 325 225 225 151 151 100 150 150
Omsättningstillgångar 817 977 1 059 1 199 1 016 1 242 1 083 288 999 1 043
Tillgångar 1 281 1 534 1 384 1 424 1 241 1 393 1 234 388 1 149 1 193
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 807 809 644 740 638 883 723 323 1 123 1 177
Obeskattade reserver 319 274 204 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 155 451 536 184 604 511 511 65 27 16
Skulder och eget kapital 1 281 1 534 1 384 1 424 1 241 1 393 1 234 388 1 149 1 193
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12 2011-12 2010-12
2009-12
2008-12
2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 240 20 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - 0 - -
Sociala kostnader 103 6 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 160 200 0 100 0 0 0 0 190 90
Omsättning 1 111 747 360 0 0 0 25 5 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 076 747 - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 353 26 - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 146 256 -106 -19 -12 -22 -23 -20 -11 -11
Nettoomsättningförändring 44,04% -% -% -% -% -100,00% 400,00% -% -% -%
Du Pont-modellen 21,47% 18,38% -% -% -% -% 32,82% 21,91% -% -%
Vinstmarginal 25,56% 37,75% -% -% -% -% 1 620,00% 1 700,00% -% -%
Bruttovinstmarginal 51,21% 40,29% -% -% -% -% 100,00% 100,00% -% -%
Rörelsekapital/omsättning 61,52% 70,41% -% -% -% -% 2 288,00% 4 460,00% -% -%
Soliditet 82,42% 66,67% 58,03% 51,97% 51,41% 63,39% 58,59% 83,25% 97,74% 98,66%
Kassalikviditet 527,10% 100,22% 105,97% 651,63% 168,21% 243,05% 211,94% 443,08% 3 700,00% 6 518,75%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...