Visa allt om 1965 Stockholm AB
Visa allt om 1965 Stockholm AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 1 010 980 941 963 717 489 1 097 945 925 921
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 81 69 62 6 76 48 153 41 -14 44
Resultat efter finansnetto 81 90 65 5 85 48 153 42 6 41
Årets resultat 58 62 72 -7 22 30 75 23 -5 123
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 251 251 330 358 365 427 434 445 423 14
Omsättningstillgångar 142 166 108 62 292 161 196 130 243 710
Tillgångar 393 416 438 419 656 589 630 574 666 725
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 215 207 195 123 219 288 348 363 430 525
Obeskattade reserver 35 35 35 78 78 43 43 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 89 87 123 140 138 96 24 22 30 35
Kortfristiga skulder 55 88 86 78 221 163 215 190 206 165
Skulder och eget kapital 393 416 438 419 656 589 630 574 666 725
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 393 - 397 0 - 70 391 355 363 376
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 0 393 0 375 213 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 244 244 125 275 160 179 158 271 270 255
Utdelning till aktieägare 50 50 50 0 90 90 90 90 90 90
Omsättning 1 010 980 941 963 717 489 1 097 945 925 921
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 - 2 2 2 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 010 980 - 482 359 245 1 097 945 925 921
Personalkostnader per anställd (tkr) 716 720 - 333 223 132 689 639 646 659
Rörelseresultat, EBITDA 81 69 62 13 83 55 164 52 -8 50
Nettoomsättningförändring 3,06% 4,14% -2,28% 34,31% 46,63% -55,42% 16,08% 2,16% 0,43% -%
Du Pont-modellen 20,61% 21,63% 14,84% 1,43% 12,96% 8,15% 24,29% 7,32% 0,90% 6,21%
Vinstmarginal 8,02% 9,18% 6,91% 0,62% 11,85% 9,82% 13,95% 4,44% 0,65% 4,89%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 99,57% 99,27% 99,30% 98,36% 100,00% 98,62% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 8,61% 7,96% 2,34% -1,66% 9,90% -0,41% -1,73% -6,35% 4,00% 59,17%
Soliditet 61,65% 56,32% 50,75% 43,08% 42,15% 54,28% 60,27% 63,24% 64,56% 72,41%
Kassalikviditet 258,18% 188,64% 125,58% 79,49% 132,13% 98,77% 91,16% 68,42% 117,96% 430,30%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...