Visa allt om Tageson Medical AB
Visa allt om Tageson Medical AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 29 29 52 20 23 1 059
Övrig omsättning - 8 1 - - - - - 149 -
Rörelseresultat (EBIT) -16 7 1 -24 -366 -718 -702 -812 -638 296
Resultat efter finansnetto -16 14 7 -23 51 210 343 230 544 291
Årets resultat -16 58 5 0 37 150 188 152 387 208
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 103 113 108 83 54
Omsättningstillgångar 447 965 1 019 1 015 1 099 1 160 1 101 951 1 038 636
Tillgångar 447 965 1 019 1 015 1 099 1 264 1 214 1 058 1 120 690
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 294 810 751 746 846 909 1 009 921 869 482
Obeskattade reserver 0 0 61 61 84 84 84 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 154 155 207 208 169 271 121 138 251 208
Skulder och eget kapital 447 965 1 019 1 015 1 099 1 264 1 214 1 058 1 120 690
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 138 324 324 335 300 300
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - 0 0 0 0 0 0 61 70
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - 0 0 106 234 236 242 123 107
Utdelning till aktieägare 0 500 0 0 100 100 100 100 100 90
Omsättning 0 8 1 0 29 29 52 20 172 1 059
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 0 0 1 1 1 1 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - 29 29 52 20 12 530
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - 250 564 579 583 256 247
Rörelseresultat, EBITDA -16 7 1 -24 -366 -717 -688 -798 -624 310
Nettoomsättningförändring -% -% -% -100,00% 0,00% -44,23% 160,00% -13,04% -97,83% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% 5,19% 16,61% 28,50% 22,02% 48,57% 42,90%
Vinstmarginal -% -% -% -% 196,55% 724,14% 665,38% 1 165,00% 2 365,22% 27,95%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% 100,00% 89,66% 100,00% 100,00% 13,04% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% 3 206,90% 3 065,52% 1 884,62% 4 065,00% 3 421,74% 40,42%
Soliditet 65,77% 83,94% 78,37% 77,93% 82,61% 76,81% 88,21% 87,05% 77,59% 69,86%
Kassalikviditet 290,26% 622,58% 492,27% 487,98% 650,30% 428,04% 909,92% 689,13% 413,55% 305,77%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...