Visa allt om US Strategi AB
Visa allt om US Strategi AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 2 659 2 134 2 018 2 945 2 152 1 757 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 700 318 832 2 156 1 528 1 395 -19 -10 -4 -4
Resultat efter finansnetto -19 17 2 331 1 415 912 1 399 10 -10 -4 -4
Årets resultat -348 -155 1 953 517 248 893 10 -10 -4 -4
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 610 3 328 3 547 3 712 3 893 3 664 1 705 1 872 250 0
Omsättningstillgångar 1 472 1 908 1 960 812 1 252 522 245 67 78 83
Tillgångar 5 082 5 236 5 507 4 524 5 145 4 186 1 950 1 939 328 83
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 177 3 525 3 680 1 727 1 211 963 70 60 70 73
Obeskattade reserver 1 725 1 527 1 423 1 195 654 283 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 180 184 404 1 601 3 281 2 941 1 880 1 880 258 9
Skulder och eget kapital 5 082 5 236 5 507 4 524 5 145 4 186 1 950 1 939 328 83
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 11 34 17 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 45 5 3 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 659 2 134 2 018 2 945 2 152 1 757 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - 2 945 2 152 1 757 - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - 56 73 35 - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 706 321 835 2 159 1 531 1 395 -19 -10 -4 -4
Nettoomsättningförändring 24,60% 5,75% -31,48% 36,85% 22,48% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen 13,79% 6,34% 43,47% 47,72% 29,85% 39,78% -% -% -% -%
Vinstmarginal 26,36% 15,56% 118,63% 73,31% 71,38% 94,76% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal 39,68% 31,96% 62,14% 86,21% 88,29% 100,00% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning 48,59% 80,79% 77,11% -26,79% -94,28% -137,68% -% -% -% -%
Soliditet 88,99% 90,07% 86,98% 58,78% 32,91% 27,99% 3,59% 3,09% 21,34% 87,95%
Kassalikviditet 817,78% 1 036,96% 485,15% 50,72% 38,16% 17,75% 13,03% 3,56% 30,23% 922,22%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...