Visa allt om Ulmab Fastighetsförvaltning AB
Visa allt om Ulmab Fastighetsförvaltning AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 400 0 400 400 400 420 300 0 0 0
Övrig omsättning - 400 - - - - - 300 420 420
Rörelseresultat (EBIT) 281 315 313 308 325 343 225 191 93 348
Resultat efter finansnetto 281 315 312 308 324 343 225 189 85 299
Årets resultat 219 189 243 170 180 253 166 126 61 215
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 877 2 782 2 809 2 836 2 862 2 889 2 916 2 943 2 970 2 997
Omsättningstillgångar 508 368 417 413 415 440 400 460 373 342
Tillgångar 3 385 3 150 3 226 3 249 3 277 3 329 3 316 3 402 3 342 3 339
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 154 2 935 2 746 2 503 2 333 2 153 1 898 1 732 1 606 466
Obeskattade reserver 230 230 157 157 80 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 314 513 762 1 060 1 316 1 616 1 616 2 568
Kortfristiga skulder 1 -15 8 76 102 116 102 55 121 305
Skulder och eget kapital 3 385 3 150 3 226 3 249 3 277 3 329 3 316 3 402 3 342 3 339
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 400 400 400 400 400 420 300 300 420 420
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - - 0 - - 0 - -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 338 342 340 335 352 370 252 218 120 375
Nettoomsättningförändring -% -100,00% 0,00% 0,00% -4,76% 40,00% -% -% -% -%
Du Pont-modellen 8,30% -% 9,70% 9,48% 9,92% 10,30% 6,79% -% -% -%
Vinstmarginal 70,25% -% 78,25% 77,00% 81,25% 81,67% 75,00% -% -% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning 126,75% -% 102,25% 84,25% 78,25% 77,14% 99,33% -% -% -%
Soliditet 98,48% 98,87% 88,92% 80,60% 72,99% 64,67% 57,24% 50,91% 48,06% 13,96%
Kassalikviditet 50 800,00% -% 5 212,50% 543,42% 406,86% 379,31% 392,16% 836,36% 308,26% 112,13%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...