Visa allt om Willdan AB
Visa allt om Willdan AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 887 2 176 2 240 2 116 2 294 2 372 2 317 2 312 2 075 2 099
Övrig omsättning - 41 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -35 487 412 -973 580 92 420 -196 356 983
Resultat efter finansnetto -417 -63 -301 -1 796 -336 -1 051 -683 -1 129 -364 461
Årets resultat -417 -1 0 0 -248 -775 -503 -813 -262 331
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 19 716 20 084 20 452 20 820 21 018 21 383 21 745 22 089 22 119 20 249
Omsättningstillgångar 205 376 523 2 013 560 1 268 1 082 400 209 193
Tillgångar 19 922 20 460 20 975 22 833 21 579 22 651 22 828 22 489 22 328 20 442
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 120 123 123 124 124 124 127 127 129 128
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 15 643 19 713
Kortfristiga skulder 19 802 20 338 20 852 22 710 21 455 22 528 22 701 22 363 6 557 601
Skulder och eget kapital 19 922 20 460 20 975 22 833 21 579 22 651 22 828 22 489 22 328 20 442
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 887 2 217 2 240 2 116 2 294 2 372 2 317 2 312 2 075 2 099
Nyckeltal
Antal anställda - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 333 855 780 -608 945 454 781 165 683 1 287
Nettoomsättningförändring -13,28% -2,86% 5,86% -7,76% -3,29% 2,37% 0,22% 11,42% -1,14% -%
Du Pont-modellen -0,18% 2,38% 1,96% -4,26% 2,69% 0,41% 1,84% -0,87% 1,59% 4,81%
Vinstmarginal -1,85% 22,38% 18,39% -45,98% 25,28% 3,88% 18,17% -8,43% 17,16% 46,83%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -1 038,53% -917,37% -907,54% -978,12% -910,85% -896,29% -933,06% -949,96% -305,93% -19,44%
Soliditet 0,60% 0,60% 0,59% 0,54% 0,57% 0,55% 0,56% 0,56% 0,58% 0,63%
Kassalikviditet 1,04% 1,85% 2,51% 8,86% 2,61% 5,63% 4,77% 1,79% 3,19% 32,11%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...