Visa allt om Flexible Communications Group Nordic AB
Visa allt om Flexible Communications Group Nordic AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - 2 - -
Rörelseresultat (EBIT) 0 0 0 0 0 -1 -1 3 -9 -14
Resultat efter finansnetto 0 0 0 0 417 -1 -1 3 -33 -20
Årets resultat 0 0 0 0 417 -1 -1 3 -33 -20
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 487 487 487 487 662 245 246 247 244 895
Tillgångar 487 487 487 487 662 245 246 247 244 895
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 480 480 480 480 654 238 239 240 237 270
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 7 7 7 7 7 7 7 7 7 625
Skulder och eget kapital 487 487 487 487 662 245 246 247 244 895
Löner & utdelning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04
2009-04
2008-04 2007-04
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Nyckeltal
Antal anställda - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 0 0 0 0 0 -1 -1 3 -9 -6
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 98,56% 98,56% 98,56% 98,56% 98,79% 97,14% 97,15% 97,17% 97,13% 30,17%
Kassalikviditet 6 957,14% 6 957,14% 6 957,14% 6 957,14% 9 457,14% 3 500,00% 3 514,29% 3 528,57% 3 485,71% 143,20%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...