Visa allt om Elsaholm Media Aktiebolag
Visa allt om Elsaholm Media Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 96 91 142 78 51 192 55 56 62 223
Övrig omsättning - - - - 6 - 2 3 2 10
Rörelseresultat (EBIT) 34 12 68 -38 -103 -105 -107 -183 -109 -12
Resultat efter finansnetto 59 45 94 -32 -95 -107 -91 -167 -107 -18
Årets resultat 59 45 94 -32 -95 -107 -91 -41 38 1
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 152 151 152 161 181 128 162 155 93 129
Omsättningstillgångar 341 277 252 122 122 353 344 481 702 983
Tillgångar 493 429 404 283 304 482 505 636 796 1 111
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 454 395 350 256 288 383 490 581 622 783
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 126 288
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 6 6 6 6 5 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 32 28 48 21 10 98 15 55 47 40
Skulder och eget kapital 493 429 404 283 304 482 505 636 796 1 111
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 0 0 0 0 50
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 - 0 0 0 0 0 0 14
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 96 91 142 78 57 192 57 59 64 233
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - 223
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - 79
Rörelseresultat, EBITDA 34 12 77 -18 -60 -76 -64 -121 -74 38
Nettoomsättningförändring 5,49% -35,92% 82,05% 52,94% -73,44% 249,09% -1,79% -9,68% -72,20% -%
Du Pont-modellen 11,97% 10,49% 23,27% -10,95% -31,25% -21,78% -17,62% -26,10% -13,19% -0,99%
Vinstmarginal 61,46% 49,45% 66,20% -39,74% -186,27% -54,69% -161,82% -296,43% -169,35% -4,93%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 47,06% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 81,17%
Rörelsekapital/omsättning 321,88% 273,63% 143,66% 129,49% 219,61% 132,81% 598,18% 760,71% 1 056,45% 422,87%
Soliditet 92,09% 92,07% 86,63% 90,46% 94,74% 79,46% 97,03% 91,35% 89,54% 89,14%
Kassalikviditet 1 065,62% 989,29% 525,00% 580,95% 1 220,00% 360,20% 2 293,33% 874,55% 1 493,62% 2 457,50%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...