Visa allt om Labero Entertainment Group AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 362 522 153 2 034 650
Övrig omsättning - - 4 - - - 1 11 - -
Rörelseresultat (EBIT) -5 -40 -15 -34 -227 -1 306 -2 487 -2 617 16 -1
Resultat efter finansnetto -515 -40 -15 -51 -250 -1 359 -4 262 -2 733 43 242
Årets resultat -515 942 -16 -51 345 -989 -3 828 -1 607 1 174 380
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 261 1 777 1 782 1 787 1 792 1 799 1 753 3 469 3 471 3 473
Omsättningstillgångar 203 1 918 958 955 2 135 1 853 2 294 3 553 4 155 2 401
Tillgångar 1 464 3 695 2 740 2 742 3 927 3 652 4 048 7 022 7 626 5 874
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 556 3 071 2 129 2 145 2 196 182 139 2 750 5 054 966
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 873 874 874 1 147 161 582
Kortfristiga skulder 908 624 611 597 858 2 597 3 034 3 123 2 409 4 325
Skulder och eget kapital 1 464 3 695 2 740 2 742 3 927 3 652 4 048 7 022 7 626 5 874
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12
2013-12
2012-12 2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 420 477 662 918 232
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda - - 0 0 0 0 36 132 41 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - 0 - - 0
Sociala kostnader - - 0 7 5 182 212 269 305 105
Utdelning till aktieägare 0 1 000 0 0 500 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 4 0 0 362 523 164 2 034 650
Nyckeltal
Antal anställda - - 0 0 0 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - 362 522 153 2 034 650
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - 608 751 1 074 1 285 342
Rörelseresultat, EBITDA 0 -35 -10 -29 -220 -1 299 -2 485 -2 615 18 0
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -100,00% -30,65% 241,18% -92,48% 212,92% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -35,76% -103,78% -37,27% 0,56% 4,44%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -360,77% -804,79% -1 710,46% 2,11% 40,15%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% 100,00% 92,53% 90,85% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -205,52% -141,76% 281,05% 85,84% -296,00%
Soliditet 37,98% 83,11% 77,70% 78,23% 55,92% 4,98% 3,45% 39,17% 66,28% 16,45%
Kassalikviditet 22,36% 307,37% 156,79% 159,97% 248,83% 69,85% 74,32% 111,27% 172,48% 55,51%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...