Visa allt om Informationsvision Svenska AB
Visa allt om Informationsvision Svenska AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 208 3 749 6 560
Övrig omsättning - - - - - - - - - 92
Rörelseresultat (EBIT) -6 -12 -10 -10 -7 -11 -47 -388 647 858
Resultat efter finansnetto -6 -12 -9 -157 -29 177 -22 -362 644 872
Årets resultat -6 -12 -9 -157 -29 131 77 -329 461 618
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 2 6 38 77 106
Omsättningstillgångar 1 010 1 023 1 040 1 051 1 255 1 282 1 100 760 1 589 2 792
Tillgångar 1 010 1 023 1 040 1 051 1 255 1 284 1 106 798 1 665 2 899
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 006 1 012 1 024 1 034 1 191 1 220 1 089 757 1 086 1 440
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 34 43
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 4 11 16 18 64 64 17 41 546 1 416
Skulder och eget kapital 1 010 1 023 1 040 1 051 1 255 1 284 1 106 798 1 665 2 899
Löner & utdelning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08
2008-08
2007-08
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 579 1 530
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 890 1 742
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 671 1 332
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 208 3 749 6 652
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - 469 820
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - 279 591
Rörelseresultat, EBITDA -6 -12 -10 -10 -5 -7 -15 -349 673 897
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -100,00% -94,45% -42,85% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -45,24% 38,92% 30,22%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -173,56% 17,28% 13,35%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% 345,67% 27,82% 20,98%
Soliditet 99,60% 98,92% 98,46% 98,38% 94,90% 95,02% 98,46% 94,86% 66,70% 50,74%
Kassalikviditet 25 250,00% 9 300,00% 6 500,00% 5 838,89% 1 960,94% 2 003,12% 6 470,59% 1 853,66% 291,03% 197,18%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...