Visa allt om Marie Belle Fashion AB
Visa allt om Marie Belle Fashion AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 4 402 0 0 0 0 88
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -2 -2 -1 2 -49 -1 -5 -2 -1 -22
Resultat efter finansnetto -3 -3 -3 1 -51 -1 -5 -2 -1 -22
Årets resultat -3 -3 -3 1 -51 -1 -5 -2 -1 -22
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
Omsättningstillgångar 64 178 382 425 445 499 51 55 78 94
Tillgångar 64 178 382 425 445 499 51 55 78 113
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 54 57 51 54 53 105 45 50 52 53
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 281 288 300 345 0 0 14 33
Kortfristiga skulder 10 121 50 83 92 50 5 5 11 26
Skulder och eget kapital 64 178 382 425 445 499 51 55 78 113
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
2012-12
2011-12
2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 4 402 0 0 0 0 88
Nyckeltal
Antal anställda 0 - - 0 0 0 0 0 0 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - 88
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -2 -2 -1 2 79 -1 -5 -2 -1 -14
Nettoomsättningförändring -% -% -100,00% -99,00% -% -% -% -% -100,00% -%
Du Pont-modellen -% -% -% 0,47% -11,01% -% -% -% -% -19,47%
Vinstmarginal -% -% -% 50,00% -12,19% -% -% -% -% -25,00%
Bruttovinstmarginal -% -% -% 100,00% 44,03% -% -% -% -% 73,86%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% 8 550,00% 87,81% -% -% -% -% 77,27%
Soliditet 84,38% 32,02% 13,35% 12,71% 11,91% 21,04% 88,24% 90,91% 66,67% 46,90%
Kassalikviditet 640,00% 147,11% 764,00% 512,05% 483,70% 998,00% 1 020,00% 1 100,00% 709,09% 192,31%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...