Visa allt om Online Learning Group Nordic AB
Visa allt om Online Learning Group Nordic AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 525 0 0 235 296 1 500 1 489 640 481 2 703
Övrig omsättning - - - 144 - - 188 - 558 -
Rörelseresultat (EBIT) 259 -166 -14 -256 -2 427 1 232 -1 182 37 56 9
Resultat efter finansnetto 14 -372 -320 -514 -2 524 1 225 -213 34 47 3
Årets resultat 14 -372 -320 -514 -2 524 1 215 -213 24 38 1
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 075 6 075 3 775 3 775 4 887 1 075 775 1 100 400 66
Omsättningstillgångar 0 33 285 609 328 1 563 386 75 47 549
Tillgångar 6 075 6 108 4 060 4 384 5 215 2 638 1 161 1 175 447 615
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 051 2 037 551 871 1 385 2 068 853 1 066 342 304
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 615 4 015 2 948 3 241 2 212 233 127 0 0 0
Kortfristiga skulder 409 57 562 272 1 619 338 181 108 105 305
Skulder och eget kapital 6 075 6 108 4 060 4 384 5 215 2 638 1 161 1 175 447 615
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12 2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 317 293 432 665
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 30 0 40 180
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 129 118 177 317
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 525 0 0 379 296 1 500 1 677 640 1 039 2 703
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 2 1 2 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - 745 640 241 901
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - 244 423 349 409
Rörelseresultat, EBITDA 259 -166 -14 -256 -1 899 1 232 -1 182 37 56 22
Nettoomsättningförändring -% -% -100,00% -20,61% -80,27% 0,74% 132,66% 33,06% -82,20% -%
Du Pont-modellen 4,26% -% -% -5,84% -46,54% 46,70% -17,83% 3,15% 12,75% 1,46%
Vinstmarginal 49,33% -% -% -108,94% -819,93% 82,13% -13,90% 5,78% 11,85% 0,33%
Bruttovinstmarginal 100,00% -% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -77,90% -% -% 143,40% -436,15% 81,67% 13,77% -5,16% -12,06% 9,03%
Soliditet 33,76% 33,35% 13,57% 19,87% 26,56% 78,39% 73,47% 90,72% 76,51% 50,13%
Kassalikviditet 0,00% 57,89% 50,71% 223,90% 20,26% 462,43% 213,26% 69,44% 44,76% 180,00%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...