Visa allt om NIFA Fastighetsförvaltning AB
Visa allt om NIFA Fastighetsförvaltning AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 5 257 4 530 4 132 3 547 3 005 2 567 2 042 2 492 2 263 2 830
Övrig omsättning - - - - - - 25 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 186 121 127 153 104 73 20 -267 -304 -219
Resultat efter finansnetto 186 121 129 159 76 75 28 -259 -332 -236
Årets resultat 145 71 65 46 76 75 28 -189 81 110
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 746 776 806 835 865 899 933 964 1 011 1 019
Omsättningstillgångar 1 385 1 305 1 740 1 428 1 670 1 722 1 363 1 437 2 005 2 495
Tillgångar 2 132 2 081 2 546 2 263 2 535 2 621 2 295 2 401 3 016 3 513
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 529 1 454 1 583 1 518 1 741 1 865 1 840 1 952 2 482 2 490
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 70 528
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 50 100 100 197 91
Kortfristiga skulder 603 627 962 746 794 706 355 350 266 405
Skulder och eget kapital 2 132 2 081 2 546 2 263 2 535 2 621 2 295 2 401 3 016 3 513
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - - - - 36 150 265 448 235
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - 0
Löner till övriga anställda - 473 455 372 318 150 180 224 183 509
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - 0 - 0
Sociala kostnader - 134 112 134 135 77 127 130 200 228
Utdelning till aktieägare 0 70 200 0 270 200 50 140 342 89
Omsättning 5 257 4 530 4 132 3 547 3 005 2 567 2 067 2 492 2 263 2 830
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 1 2 2 2 2 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 629 2 265 2 066 3 547 1 503 1 284 1 021 1 246 754 943
Personalkostnader per anställd (tkr) 376 314 287 519 227 123 250 272 280 324
Rörelseresultat, EBITDA 216 151 157 183 138 107 52 -221 -270 -186
Nettoomsättningförändring 16,05% 9,63% 16,49% 18,04% 17,06% 25,71% -18,06% 10,12% -20,04% -%
Du Pont-modellen 8,72% 5,81% 5,07% 7,03% 4,18% 2,98% 1,44% -10,75% -9,42% -5,64%
Vinstmarginal 3,54% 2,67% 3,12% 4,48% 3,53% 3,04% 1,62% -10,35% -12,55% -7,00%
Bruttovinstmarginal 30,13% 30,42% 34,15% 32,25% 31,21% 22,32% 38,39% 28,13% 35,35% 37,42%
Rörelsekapital/omsättning 14,88% 14,97% 18,83% 19,23% 29,15% 39,58% 49,36% 43,62% 76,84% 73,85%
Soliditet 71,72% 69,87% 62,18% 67,08% 68,68% 71,16% 80,17% 81,30% 83,97% 81,70%
Kassalikviditet 77,28% 72,09% 95,63% 83,91% 96,73% 111,05% 51,27% 181,71% 411,28% 348,64%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2009 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...