Visa allt om NIFA Fastighetsförvaltning AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 4 530 4 132 3 547 3 005 2 567 2 042 2 492 2 263 2 830 3 052
Övrig omsättning - - - - - 25 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 121 127 153 104 73 20 -267 -304 -219 208
Resultat efter finansnetto 121 129 159 76 75 28 -259 -332 -236 170
Årets resultat 71 65 46 76 75 28 -189 81 110 186
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 776 806 835 865 899 933 964 1 011 1 019 692
Omsättningstillgångar 1 305 1 740 1 428 1 670 1 722 1 363 1 437 2 005 2 495 3 163
Tillgångar 2 081 2 546 2 263 2 535 2 621 2 295 2 401 3 016 3 513 3 855
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 454 1 583 1 518 1 741 1 865 1 840 1 952 2 482 2 490 2 445
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 70 528 918
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 50 100 100 197 91 167
Kortfristiga skulder 627 962 746 794 706 355 350 266 405 324
Skulder och eget kapital 2 081 2 546 2 263 2 535 2 621 2 295 2 401 3 016 3 513 3 855
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - - - - 36 150 265 448 235 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - 0 -
Löner till övriga anställda 473 455 372 318 150 180 224 183 509 -
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - 0 - 0 -
Sociala kostnader 134 112 134 135 77 127 130 200 228 -
Utdelning till aktieägare 70 200 0 270 200 50 140 342 89 65
Omsättning 4 530 4 132 3 547 3 005 2 567 2 067 2 492 2 263 2 830 3 052
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 1 2 2 2 2 3 3 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 265 2 066 3 547 1 503 1 284 1 021 1 246 754 943 -
Personalkostnader per anställd (tkr) 314 287 519 227 123 250 272 280 324 -
Rörelseresultat, EBITDA 151 157 183 138 107 52 -221 -270 -186 242
Nettoomsättningförändring 9,63% 16,49% 18,04% 17,06% 25,71% -18,06% 10,12% -20,04% -7,27% -%
Du Pont-modellen 5,81% 5,07% 7,03% 4,18% 2,98% 1,44% -10,75% -9,42% -5,64% 5,40%
Vinstmarginal 2,67% 3,12% 4,48% 3,53% 3,04% 1,62% -10,35% -12,55% -7,00% 6,82%
Bruttovinstmarginal 30,42% 34,15% 32,25% 31,21% 22,32% 38,39% 28,13% 35,35% 37,42% 42,20%
Rörelsekapital/omsättning 14,97% 18,83% 19,23% 29,15% 39,58% 49,36% 43,62% 76,84% 73,85% 93,02%
Soliditet 69,87% 62,18% 67,08% 68,68% 71,16% 80,17% 81,30% 83,97% 81,70% 80,57%
Kassalikviditet 72,09% 95,63% 83,91% 96,73% 111,05% 51,27% 181,71% 411,28% 348,64% 671,60%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2009 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...