Visa allt om Fastighets AB Hammarbergsgatan
Visa allt om Fastighets AB Hammarbergsgatan

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 7 109 7 068 4 872 59 2 086 2 975 2 926 2 864 2 785 1 805
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 3 384 3 404 1 785 -1 106 798 1 578 1 493 1 564 1 510 896
Resultat efter finansnetto 3 025 2 926 1 240 -1 651 75 833 746 822 777 403
Årets resultat -470 -730 801 -6 750 -256 833 746 819 777 235
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 90 234 92 183 93 995 71 258 20 785 17 048 17 018 16 884 17 077 17 021
Omsättningstillgångar 613 916 2 271 1 772 3 383 1 502 1 101 1 239 989 1 054
Tillgångar 90 846 93 099 96 266 73 030 24 168 18 550 18 119 18 123 18 068 18 075
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 011 4 481 29 690 28 373 1 524 597 292 294 300 304
Obeskattade reserver 0 0 0 0 91 91 91 91 91 91
Avsättningar (tkr) 5 487 5 620 5 961 5 522 331 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 37 250 37 250 37 250 17 250 17 250 17 250 17 250 17 250 17 250 17 250
Kortfristiga skulder 44 098 45 749 23 365 21 885 4 972 612 486 488 427 430
Skulder och eget kapital 90 846 93 099 96 266 73 030 24 168 18 550 18 119 18 123 18 068 18 075
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 24 000 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 7 109 7 068 4 872 59 2 086 2 975 2 926 2 864 2 785 1 805
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 5 422 5 453 3 200 -826 1 078 1 857 1 772 1 844 1 790 1 083
Nettoomsättningförändring 0,58% 45,07% 8 157,63% -97,17% -29,88% 1,67% 2,16% 2,84% 54,29% -%
Du Pont-modellen 3,72% 3,66% 1,86% -1,51% 3,31% 8,52% 8,24% 8,66% 8,43% 4,98%
Vinstmarginal 47,60% 48,16% 36,66% -1 871,19% 38,35% 53,11% 51,03% 54,82% 54,72% 49,92%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -611,69% -634,31% -432,96% -34 089,83% -76,17% 29,92% 21,02% 26,22% 20,18% 34,57%
Soliditet 4,42% 4,81% 30,84% 38,85% 6,58% 3,58% 1,98% 1,98% 2,02% 2,04%
Kassalikviditet 1,39% 2,00% 9,72% 8,10% 68,04% 245,42% 226,54% 253,89% 231,62% 245,12%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...