Visa allt om Feralco Holding II AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 5 821 14 439 13 825
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -15 -10 -15 0 0 0 -243 698 676 249
Resultat efter finansnetto -10 056 -14 569 -4 671 0 0 -2 -243 664 538 68
Årets resultat 0 -11 364 -3 442 0 0 47 -223 476 538 68
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 853 753 837 271 837 271 0 0 0 0 0 1 009 1 183
Omsättningstillgångar 59 923 55 313 37 924 100 100 325 523 939 2 121 2 493
Tillgångar 913 676 892 584 875 195 100 100 325 523 939 3 130 3 676
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 315 463 306 824 304 687 100 100 325 363 586 638 100
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 151 250 206 250 316 250 0 0 0 0 0 489 671
Kortfristiga skulder 446 963 379 510 254 258 0 0 0 160 353 2 004 2 905
Skulder och eget kapital 913 676 892 584 875 195 100 100 325 523 939 3 130 3 676
Löner & utdelning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06
2008-06
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 175 328 242
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 194 636 865
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 209 385 393
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 225 263 0 1 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 5 821 14 439 13 825
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 3 3 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - 1 940 4 813 3 456
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - 206 478 394
Rörelseresultat, EBITDA -15 -10 -15 0 0 0 -243 776 862 442
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -100,00% -59,69% 4,44% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% 74,33% 21,73% 6,77%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% 11,99% 4,71% 1,80%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% 38,96% 33,26% 31,88%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% 10,07% 0,81% -2,98%
Soliditet 34,53% 34,37% 34,81% 100,00% 100,00% 100,00% 69,41% 62,41% 20,38% 2,72%
Kassalikviditet 13,41% 14,57% 14,92% -% -% -% 326,88% 266,01% 80,69% 63,24%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...