Visa allt om Feralco Holding II AB
Visa allt om Feralco Holding II AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 5 821 14 439
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -127 -15 -10 -15 0 0 0 -243 698 676
Resultat efter finansnetto -7 601 -10 056 -14 569 -4 671 0 0 -2 -243 664 538
Årets resultat 0 0 -11 364 -3 442 0 0 47 -223 476 538
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 825 836 853 753 837 271 837 271 0 0 0 0 0 1 009
Omsättningstillgångar 49 59 923 55 313 37 924 100 100 325 523 939 2 121
Tillgångar 825 885 913 676 892 584 875 195 100 100 325 523 939 3 130
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 240 441 315 463 306 824 304 687 100 100 325 363 586 638
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 530 073 151 250 206 250 316 250 0 0 0 0 0 489
Kortfristiga skulder 55 371 446 963 379 510 254 258 0 0 0 160 353 2 004
Skulder och eget kapital 825 885 913 676 892 584 875 195 100 100 325 523 939 3 130
Löner & utdelning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06
2008-06
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 175 328
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 194 636
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 209 385
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 225 263 0 1
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 5 821 14 439
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - 1 940 4 813
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - 206 478
Rörelseresultat, EBITDA -127 -15 -10 -15 0 0 0 -243 776 862
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -100,00% -59,69% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% 74,33% 21,73%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% 11,99% 4,71%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% 38,96% 33,26%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% 10,07% 0,81%
Soliditet 29,11% 34,53% 34,37% 34,81% 100,00% 100,00% 100,00% 69,41% 62,41% 20,38%
Kassalikviditet 0,09% 13,41% 14,57% 14,92% -% -% -% 326,88% 266,01% 80,69%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 6 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...