Visa allt om Änge Åkeri AB
Visa allt om Änge Åkeri AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 3 460 3 422 2 805 4 973 6 202 3 981 2 456 2 880 2 312 1 503
Övrig omsättning 19 367 35 32 194 - 245 400 - 40
Rörelseresultat (EBIT) 92 170 -25 446 1 016 438 475 808 502 309
Resultat efter finansnetto 57 130 -59 368 911 389 445 740 454 278
Årets resultat 143 122 54 289 357 281 317 33 174 95
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 539 3 246 2 261 2 534 4 399 3 744 2 109 1 963 1 258 1 235
Omsättningstillgångar 2 060 2 434 1 945 1 965 2 097 1 665 1 242 925 714 674
Tillgångar 4 598 5 680 4 206 4 499 6 496 5 409 3 350 2 888 1 972 1 909
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 967 1 823 1 701 1 647 1 358 1 001 720 402 369 195
Obeskattade reserver 1 208 1 338 1 368 1 499 1 530 1 115 1 115 1 101 421 212
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 203 1 703 597 882 2 530 2 203 860 781 631 872
Kortfristiga skulder 221 815 540 471 1 078 1 090 655 604 550 629
Skulder och eget kapital 4 598 5 680 4 206 4 499 6 496 5 409 3 350 2 888 1 972 1 909
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 240 210 230 251 188
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - 0
Löner till övriga anställda 667 701 447 867 810 266 123 127 16 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - 0
Sociala kostnader 382 363 282 361 222 169 87 164 129 63
Utdelning till aktieägare 625 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 3 479 3 789 2 840 5 005 6 396 3 981 2 701 3 280 2 312 1 543
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 3 3 2 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 730 1 711 1 403 1 658 2 067 1 991 2 456 2 880 2 312 1 503
Personalkostnader per anställd (tkr) 553 559 404 458 400 396 541 602 438 279
Rörelseresultat, EBITDA 799 757 435 926 1 692 1 153 984 1 164 754 476
Nettoomsättningförändring 1,11% 22,00% -43,60% -19,82% 55,79% 62,09% -14,72% 24,57% 53,83% -%
Du Pont-modellen 2,02% 3,03% -0,45% 10,14% 15,73% 8,13% 14,42% 28,32% 26,06% 16,19%
Vinstmarginal 2,69% 5,03% -0,68% 9,17% 16,48% 11,05% 19,67% 28,40% 22,23% 20,56%
Bruttovinstmarginal 58,38% 100,00% 100,00% 52,36% 48,76% 54,11% 56,39% 100,00% 56,40% 52,56%
Rörelsekapital/omsättning 53,15% 47,31% 50,09% 30,04% 16,43% 14,44% 23,90% 11,15% 7,09% 2,99%
Soliditet 63,27% 50,47% 65,81% 61,16% 38,26% 33,70% 46,02% 41,37% 34,08% 18,21%
Kassalikviditet 932,13% 298,65% 360,19% 417,20% 194,53% 152,75% 189,62% 153,15% 129,82% 107,15%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...