Visa allt om Närke Kulturbryggeri AB
Visa allt om Närke Kulturbryggeri AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 2 692 2 445 2 196 1 493 1 331 1 498 1 093 908 690 616
Övrig omsättning 33 1 - 114 114 18 2 - - -
Rörelseresultat (EBIT) -88 -319 91 11 91 -125 -88 -63 96 46
Resultat efter finansnetto -148 -402 51 -30 51 -166 -98 -61 97 47
Årets resultat -148 -402 45 -30 51 -166 -98 -61 97 47
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 611 1 440 974 492 318 241 103 95 95 123
Omsättningstillgångar 1 170 777 1 251 842 572 598 849 459 258 228
Tillgångar 2 782 2 217 2 225 1 334 889 839 953 554 352 351
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 364 411 813 768 256 52 52 133 195 98
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 704 913 717 206 334 377 483 0 0 0
Kortfristiga skulder 714 893 695 360 299 410 418 421 158 254
Skulder och eget kapital 2 782 2 217 2 225 1 334 889 839 953 554 352 351
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - - 344 275 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 898 1 083 837 762 518 255 232 422 273 236
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 346 423 311 277 188 230 201 153 100 68
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 725 2 446 2 196 1 607 1 445 1 516 1 095 908 690 616
Nyckeltal
Antal anställda 5 6 6 5 3 3 2 2 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 538 408 366 299 444 499 547 454 690 616
Personalkostnader per anställd (tkr) 261 238 165 186 240 281 350 290 207 50
Rörelseresultat, EBITDA 56 -241 131 40 117 -87 -50 -25 138 88
Nettoomsättningförändring 10,10% 11,34% 47,09% 12,17% -11,15% 37,05% 20,37% 31,59% 12,01% -%
Du Pont-modellen -3,16% -14,39% 4,09% 1,05% 10,24% -14,78% -9,23% -11,01% 27,56% 13,11%
Vinstmarginal -3,27% -13,05% 4,14% 0,94% 6,84% -8,28% -8,05% -6,72% 14,06% 7,47%
Bruttovinstmarginal 88,41% 88,79% 86,66% 93,90% 93,39% 87,72% 90,58% 96,59% 87,10% 90,75%
Rörelsekapital/omsättning 16,94% -4,74% 25,32% 32,28% 20,51% 12,55% 39,43% 4,19% 14,49% -4,22%
Soliditet 49,03% 18,54% 36,54% 57,57% 28,80% 6,20% 5,46% 24,01% 55,40% 27,92%
Kassalikviditet 54,90% 33,03% 120,72% 134,44% 108,36% 91,95% 153,83% 67,70% 150,63% 87,80%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...