Visa allt om Tripike Musik AB
Visa allt om Tripike Musik AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 4 0 0 0 0 0 11 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -1 -8 -6 -9 -11 -10 2 -6 -10 -9
Resultat efter finansnetto -1 -8 -6 -9 -11 -10 2 -6 -10 -9
Årets resultat -1 -8 -6 -9 -11 -10 2 -6 -10 -9
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 1 4 18 24 33 47 58 54 64 73
Tillgångar 1 4 18 24 33 47 58 54 64 73
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 9 10 18 24 33 44 53 51 57 67
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder -8 -7 -1 0 0 3 5 2 6 5
Skulder och eget kapital 1 4 18 24 33 47 58 54 64 73
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08
2010-08
2009-08 2008-08 2007-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 4 0 0 0 0 0 11 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -1 -8 -6 -9 -11 -10 2 -6 -10 -9
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -100,00% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -100,00% -% -% -% -% -% 3,45% -% -% -%
Vinstmarginal -25,00% -% -% -% -% -% 18,18% -% -% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% -% -% -% -% -% 100,00% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning 225,00% -% -% -% -% -% 481,82% -% -% -%
Soliditet 900,00% 250,00% 100,00% 100,00% 100,00% 93,62% 91,38% 94,44% 89,06% 91,78%
Kassalikviditet -% -% -% -% -% 1 566,67% 1 160,00% 2 700,00% 1 066,67% 1 460,00%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...