Visa allt om Fastighets AB Blekingegatan 26
Visa allt om Fastighets AB Blekingegatan 26

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 8 319 8 140 6 603 6 376 6 999 7 002 6 855 6 723 6 580 6 486
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 4 069 3 912 -3 402 243 3 367 3 457 2 648 2 941 1 683 2 239
Resultat efter finansnetto 4 080 3 920 -3 394 250 3 373 3 464 2 636 2 933 1 689 2 332
Årets resultat -553 2 133 8 7 5 7 -12 -8 6 16
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 13 945 14 950 7 818 8 139 8 460 8 722 9 042 9 324 9 643 9 958
Omsättningstillgångar 93 99 171 47 37 319 43 16 414 31
Tillgångar 14 038 15 049 7 989 8 186 8 497 9 040 9 085 9 340 10 057 9 989
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 406 5 958 162 154 147 142 134 146 154 148
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 1 475 1 633 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 385 385 385 0 86 86 86 0 0 0
Kortfristiga skulder 6 773 7 073 7 443 8 032 8 264 8 813 8 865 9 194 9 903 9 841
Skulder och eget kapital 14 038 15 049 7 989 8 186 8 497 9 040 9 085 9 340 10 057 9 989
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - 0 - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - 0 - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 8 319 8 140 6 603 6 376 6 999 7 002 6 855 6 723 6 580 6 486
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 5 165 4 738 -3 081 555 3 687 3 777 2 967 3 260 2 002 2 564
Nettoomsättningförändring 2,20% 23,28% 3,56% -8,90% -0,04% 2,14% 1,96% 2,17% 1,45% -%
Du Pont-modellen 29,06% 26,05% -42,48% 3,05% 39,68% 38,33% 29,20% 31,56% 16,79% 23,48%
Vinstmarginal 49,04% 48,16% -51,40% 3,92% 48,18% 49,49% 38,70% 43,85% 25,67% 36,15%
Bruttovinstmarginal 48,91% 48,06% -51,52% 6,43% 48,11% 49,37% 38,63% 43,75% 25,58% 34,52%
Rörelsekapital/omsättning -80,30% -85,68% -110,13% -125,24% -117,55% -121,31% -128,69% -136,52% -144,21% -151,25%
Soliditet 38,51% 39,59% 2,03% 1,88% 1,73% 1,57% 1,47% 1,56% 1,53% 1,48%
Kassalikviditet 1,37% 1,40% 2,30% 0,59% 0,45% 3,62% 0,49% 0,17% 4,18% 0,32%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...