Visa allt om Restaurang Gabeva AB
Visa allt om Restaurang Gabeva AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -3 -8 -9 -2 -9 -7 -7 -6 -6 -1
Resultat efter finansnetto -3 -8 -9 -2 -9 -7 -7 -6 -6 -1
Årets resultat -3 -8 -9 -2 -9 -7 -7 -6 -6 -1
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 71 0 0 0 0 1 1 1 1 1
Tillgångar 71 0 0 0 0 1 1 1 1 1
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 67 -132 -125 -116 -114 -105 -99 -92 -86 -80
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 4 132 124 116 114 106 100 93 87 81
Skulder och eget kapital 71 0 0 0 0 1 1 1 1 1
Löner & utdelning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - 0 - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - 0 - 0 - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -3 -8 -9 -2 -9 -7 -7 -6 -6 -1
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 94,37% -% -% -% -% -10 500,00% -9 900,00% -9 200,00% -8 600,00% -8 000,00%
Kassalikviditet 1 775,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,94% 1,00% 1,08% 1,15% 1,23%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...