Visa allt om Zeider Invest AB
Visa allt om Zeider Invest AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 0 0 1 337 234 245 13 994 3 003 1 946
Övrig omsättning - - - - - - - - - 76
Rörelseresultat (EBIT) -1 -5 -27 188 168 18 -87 -143 201 85
Resultat efter finansnetto -1 -4 -16 -12 243 18 -85 -154 202 86
Årets resultat -1 -4 -16 13 243 18 -85 -145 173 46
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 100 100 100 0 200 314 11 134 304 242
Omsättningstillgångar 0 1 4 229 164 204 44 304 583 805
Tillgångar 100 101 104 229 364 517 55 438 887 1 046
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 99 100 104 229 316 373 55 420 565 391
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 0 0 0 0 48 144 0 18 322 611
Skulder och eget kapital 100 101 104 229 364 517 55 438 887 1 046
Löner & utdelning (tkr)
2015-08 2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - - 0 0 24 142 0 81 455 539
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda - - 0 0 0 0 17 259 410 244
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader - - 0 0 8 45 5 109 273 381
Utdelning till aktieägare 0 0 0 109 100 0 0 280 0 0
Omsättning 0 0 1 337 234 245 13 994 3 003 2 022
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 0 0 1 1 1 2 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - 234 245 13 497 1 001 649
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - 32 187 23 205 380 388
Rörelseresultat, EBITDA -1 -5 -27 188 170 28 -49 -104 247 127
Nettoomsättningförändring -% -100,00% -99,70% 44,02% -4,49% 1 784,62% -98,69% -66,90% 54,32% -%
Du Pont-modellen -% -% -16,35% 82,10% 132,14% 3,48% -152,73% -32,42% 22,89% 8,32%
Vinstmarginal -% -% -1 700,00% 55,79% 205,56% 7,35% -646,15% -14,29% 6,76% 4,47%
Bruttovinstmarginal -% -% 100,00% 73,89% 100,00% 100,00% 38,46% 57,85% 58,71% 81,60%
Rörelsekapital/omsättning -% -% 400,00% 67,95% 49,57% 24,49% 338,46% 28,77% 8,69% 9,97%
Soliditet 99,00% 99,01% 100,00% 100,00% 86,81% 72,15% 100,00% 95,89% 63,70% 40,34%
Kassalikviditet -% -% -% -% 341,67% 141,67% -% 1 688,89% 180,75% 131,75%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...