Visa allt om Electo AB
Visa allt om Electo AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 60 63 18 28 33 37 21 122 95 128
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 11 37 -9 -10 -1 4 -24 56 27 74
Resultat efter finansnetto 13 40 -8 -5 5 6 -24 65 31 74
Årets resultat 8 25 0 0 4 4 3 33 14 39
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Omsättningstillgångar 243 229 187 206 283 314 324 351 303 281
Tillgångar 243 229 187 206 283 314 324 351 303 283
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 200 191 166 166 242 238 244 241 208 194
Obeskattade reserver 13 10 3 12 17 17 17 45 28 19
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 31 27 18 28 24 60 64 65 67 71
Skulder och eget kapital 243 229 187 206 283 314 324 351 303 283
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 50 0 0 0 75 0 10 0 0 0
Omsättning 60 63 18 28 33 37 21 122 95 128
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 11 41 -9 -10 -1 4 -24 56 29 78
Nettoomsättningförändring -4,76% 250,00% -35,71% -15,15% -10,81% 76,19% -82,79% 28,42% -25,78% -%
Du Pont-modellen 5,35% 17,47% -4,28% -2,43% 1,77% 1,91% -7,41% 18,52% 10,23% 26,15%
Vinstmarginal 21,67% 63,49% -44,44% -17,86% 15,15% 16,22% -114,29% 53,28% 32,63% 57,81%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 353,33% 320,63% 938,89% 635,71% 784,85% 686,49% 1 238,10% 234,43% 248,42% 164,06%
Soliditet 86,48% 86,81% 90,02% 84,88% 89,94% 79,79% 79,18% 77,89% 75,30% 73,39%
Kassalikviditet 783,87% 848,15% 1 038,89% 735,71% 1 179,17% 523,33% 506,25% 540,00% 452,24% 395,77%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...