Visa allt om Simbac Maskin AB
Visa allt om Simbac Maskin AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 283 443 547 405 395 226 128 55 3 189
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 152 25 118 -7 187 35 61 19 -231 -137
Resultat efter finansnetto 152 25 117 -8 186 35 60 19 -232 -165
Årets resultat 118 20 108 -69 91 35 60 19 -2 35
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 250 259 189 222 32 43 125 125 125 125
Omsättningstillgångar 258 126 183 134 306 171 115 81 11 582
Tillgångar 508 385 372 356 338 214 240 206 136 707
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 463 346 326 218 287 196 161 100 81 84
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 3 0 79 100 55 306
Kortfristiga skulder 44 40 46 138 49 19 0 5 0 317
Skulder och eget kapital 508 385 372 356 338 214 240 206 136 707
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 0 - 143 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 0 0 43 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 0 0 7 43 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 283 443 547 405 395 226 128 55 3 189
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 547 405 - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - 51 204 - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 161 31 125 3 198 37 61 19 -231 -137
Nettoomsättningförändring -36,12% -19,01% 35,06% 2,53% 74,78% 76,56% 132,73% 1 733,33% -98,41% -%
Du Pont-modellen 29,92% 6,49% 31,72% -1,97% 55,33% 16,36% 25,42% 9,22% -169,85% -19,38%
Vinstmarginal 53,71% 5,64% 21,57% -1,73% 47,34% 15,49% 47,66% 34,55% -7 700,00% -72,49%
Bruttovinstmarginal 75,62% 41,99% 55,94% 82,47% 72,15% 43,81% 60,16% 43,64% -6 066,67% 39,68%
Rörelsekapital/omsättning 75,62% 19,41% 25,05% -0,99% 65,06% 67,26% 89,84% 138,18% 366,67% 140,21%
Soliditet 91,14% 89,87% 87,63% 61,24% 84,91% 91,59% 67,08% 48,54% 59,56% 11,88%
Kassalikviditet 586,36% 315,00% 397,83% 29,71% 434,69% 900,00% -% 1 620,00% -% 126,50%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...