Visa allt om Rödboken AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 195 104 197 411 139 84 64 122 342 140
Övrig omsättning 132 50 50 42 31 8 - 325 - -
Rörelseresultat (EBIT) -253 -350 -537 -242 -504 -488 -316 -178 -223 -133
Resultat efter finansnetto -159 -206 2 403 -1 557 100 2 531 -2 362 1 405 6 706
Årets resultat -159 -206 2 403 -1 557 100 2 531 -2 362 1 405 6 706
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 065 5 624 4 205 4 539 4 647 4 642 223 175 3 059 3 127
Omsättningstillgångar 1 165 1 900 3 921 3 969 3 851 5 505 10 140 7 931 7 556 6 812
Tillgångar 7 230 7 524 8 126 8 509 8 498 10 147 10 363 8 106 10 615 9 939
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 149 7 464 8 070 8 448 8 385 10 068 10 296 8 035 10 546 9 842
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 81 60 56 61 114 78 68 72 68 97
Skulder och eget kapital 7 230 7 524 8 126 8 509 8 498 10 147 10 363 8 106 10 615 9 939
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 21 - - 0 0 0 0 20 20
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 36 36 36 36 21 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 12 19 22 23 49 53 43 25 8 5
Utdelning till aktieägare 160 156 400 380 340 127 127 270 150 700
Omsättning 327 154 247 453 170 92 64 447 342 140
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 195 104 197 411 139 42 64 122 342 140
Personalkostnader per anställd (tkr) 20 46 70 87 92 53 92 37 33 25
Rörelseresultat, EBITDA -148 -254 -411 -100 -370 -425 -270 -130 -64 -86
Nettoomsättningförändring 87,50% -47,21% -52,07% 195,68% 65,48% 31,25% -47,54% -64,33% 144,29% -%
Du Pont-modellen -2,20% -0,98% 0,02% 6,63% -5,08% 1,02% 24,66% -0,73% 17,59% 67,64%
Vinstmarginal -81,54% -71,15% 1,02% 137,23% -310,79% 123,81% 3 992,19% -48,36% 545,91% 4 802,14%
Bruttovinstmarginal -70,77% -58,65% -26,40% 19,95% -115,83% -239,29% 100,00% -81,97% 54,09% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 555,90% 1 769,23% 1 961,93% 950,85% 2 688,49% 6 460,71% 15 737,50% 6 441,80% 2 189,47% 4 796,43%
Soliditet 98,88% 99,20% 99,31% 99,28% 98,67% 99,22% 99,35% 99,12% 99,35% 99,02%
Kassalikviditet 1 438,27% 3 166,67% 7 001,79% 6 506,56% 3 378,07% 7 057,69% 14 911,76% 11 015,28% 11 111,76% 7 012,37%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...