Visa allt om Franshill Lokal AB
Visa allt om Franshill Lokal AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 8 005 7 062 7 323 4 824 2 042 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 2 672 2 233 3 420 772 133 0 0 0 -1 -2
Resultat efter finansnetto 1 459 1 383 2 368 70 -161 0 0 0 -1 -2
Årets resultat 0 1 640 1 869 70 -161 0 0 0 -1 -2
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 39 696 40 665 41 334 41 596 22 794 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 7 242 5 619 2 758 3 941 3 036 88 87 87 87 88
Tillgångar 46 938 46 284 44 092 45 537 25 830 88 87 87 87 88
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 914 1 914 274 176 105 87 87 87 87 88
Obeskattade reserver 0 695 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 33 673 20 962 37 560 40 077 22 790 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 11 351 22 713 6 258 5 284 2 935 0 0 0 0 0
Skulder och eget kapital 46 938 46 284 44 092 45 537 25 830 88 87 87 87 88
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 8 005 7 062 7 323 4 824 2 042 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 3 641 3 202 4 389 1 159 301 0 0 0 -1 -2
Nettoomsättningförändring 13,35% -3,56% 51,80% 136,24% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen 5,69% 4,83% 7,80% 1,74% 0,54% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal 33,38% 31,66% 46,93% 16,46% 6,86% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 48,41% 18,10% 7,74% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -51,33% -242,06% -47,79% -27,84% 4,95% -% -% -% -% -%
Soliditet 4,08% 5,31% 0,62% 0,39% 0,41% 98,86% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Kassalikviditet 63,80% 24,74% 44,07% 74,58% 103,44% -% -% -% -% -%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...