Visa allt om Byslätt Advokatbyrå AB
Visa allt om Byslätt Advokatbyrå AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 *
Nettoomsättning 0 0 31 0 0 0 0 0 - 0
Övrig omsättning - - - 14 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -260 -288 -217 -29 -418 -648 -179 0 - 0
Resultat efter finansnetto 989 4 530 2 103 341 2 675 2 745 3 125 0 - 0
Årets resultat 584 3 512 1 660 211 1 934 2 016 2 296 0 - 0
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 *
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0
Anläggningstillgångar 8 644 1 590 2 196 2 980 2 577 931 10 0 - 0
Omsättningstillgångar 2 653 9 802 5 504 3 296 3 381 3 553 2 970 104 - 99
Tillgångar 11 297 11 393 7 700 6 276 5 958 4 484 2 980 104 - 99
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 11 235 10 811 7 449 5 932 5 864 4 066 2 400 104 - 99
Obeskattade reserver 33 64 58 95 41 0 0 0 - 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0
Kortfristiga skulder 29 518 193 249 54 419 580 0 - 0
Skulder och eget kapital 11 297 11 393 7 700 6 276 5 958 4 484 2 980 104 - 99
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12
2013-12
2012-12
2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 *
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 422 114 - - -
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 6 0 12 96 0 0 - - -
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 32 33 26 2 137 167 52 - - -
Utdelning till aktieägare 170 160 150 143 143 136 350 0 0 0
Omsättning 0 0 31 14 0 0 0 0 - 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 1 - - 0 - -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - 259 - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -144 -172 -101 -29 -337 -648 -179 0 0 0
Nettoomsättningförändring -% -100,00% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% 27,35% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% 6 793,55% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% 100,00% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% 17 132,26% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 99,68% 95,33% 97,33% 95,63% 98,93% 90,68% 80,54% 100,00% -% 100,00%
Kassalikviditet 9 148,28% 1 892,28% 2 851,81% 1 323,69% 6 261,11% 847,97% 512,07% -% -% -%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2006 är 11 månader och har därför blivit justerat uppåt.

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2006-12: Balansräkning redovisad i euro
mer information

* Bolaget redovisar bokslutstalen i tusen euro.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...