Visa allt om Aitellu AB
Visa allt om Aitellu AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 1 761 2 700 4 669 4 312 6 010 5 904 6 965 7 559 4 934 4 402
Övrig omsättning 700 - 13 388 1 356 1 857 1 467 204 2 049 1 945 2 148
Rörelseresultat (EBIT) 79 -2 154 11 046 -5 416 -5 078 -4 569 -4 873 -7 673 -4 296 -3 499
Resultat efter finansnetto -8 211 -13 786 10 832 -5 571 -4 135 -4 712 -5 046 -7 879 -4 483 -3 636
Årets resultat -8 211 -13 786 10 832 -5 571 -2 135 -4 712 -5 046 -7 879 -4 483 -3 636
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 218 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 11 246 10 132 23 202 11 604 7 468 6 413 7 749 10 615 11 708 11 014
Omsättningstillgångar 452 1 473 426 787 1 243 1 139 1 179 2 643 1 472 1 227
Tillgångar 11 697 11 605 23 628 12 609 8 711 7 552 8 928 13 258 13 180 12 241
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 451 8 462 21 429 8 192 3 133 -500 2 577 6 705 7 592 6 885
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 33 176 237 859 2 228 2 353 1 799 2 823
Kortfristiga skulder 9 247 3 143 2 167 4 241 5 340 7 193 4 123 4 201 3 787 2 532
Skulder och eget kapital 11 697 11 605 23 628 12 609 8 711 7 552 8 928 13 258 13 180 12 241
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 - 446 1 277 1 253 746 740 733 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 0 1 361 2 125 4 292 4 237 4 219 4 364 6 282 3 845 2 978
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 0 650 1 194 2 102 2 102 2 127 2 222 2 914 1 521 1 146
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 461 2 700 18 057 5 668 7 867 7 371 7 169 9 608 6 879 6 550
Nyckeltal
Antal anställda 0 6 7 12 12 13 12 14 12 10
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 450 667 359 501 454 580 540 411 440
Personalkostnader per anställd (tkr) - 323 546 573 668 573 658 725 456 420
Rörelseresultat, EBITDA 165 -2 132 12 124 -3 094 -2 193 -1 749 -1 779 -3 994 -3 084 -2 754
Nettoomsättningförändring -34,78% -42,17% 8,28% -28,25% 1,80% -15,23% -7,86% 53,20% 12,09% -%
Du Pont-modellen 0,71% -117,60% 46,81% -42,94% -46,29% -60,50% -54,49% -57,49% -32,51% -28,53%
Vinstmarginal 4,71% -505,44% 236,90% -125,56% -67,09% -77,39% -69,85% -100,83% -86,85% -79,33%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -499,43% -61,85% -37,29% -80,10% -68,17% -102,54% -42,27% -20,61% -46,92% -29,65%
Soliditet 20,95% 72,92% 90,69% 64,97% 35,97% -6,62% 28,86% 50,57% 57,60% 56,25%
Kassalikviditet 4,89% 46,87% 19,66% 18,56% 23,28% 15,83% 28,60% 62,91% 38,87% 48,46%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...