Visa allt om Cemtec FastighetsAktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 378 72 0 0 7 30 82 8 0 1 485
Övrig omsättning - - - - - - 18 57 44 -
Rörelseresultat (EBIT) 343 62 -33 -58 -9 -37 -106 -97 -94 -2
Resultat efter finansnetto 313 32 -33 -58 -9 -38 -109 -97 -93 -5
Årets resultat 313 32 -33 -58 -9 -38 -109 -97 -93 -5
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 092 1 092 50 0 999 0 0 126 155 183
Omsättningstillgångar 7 8 75 109 77 86 147 56 84 130
Tillgångar 1 099 1 100 125 109 1 076 86 147 183 239 313
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 407 94 62 95 153 62 100 104 100 184
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 249 632 50 0 900 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 443 374 13 14 24 24 46 79 139 128
Skulder och eget kapital 1 099 1 100 125 109 1 076 86 147 183 239 313
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04 2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 - 0 0 0 0 0 0 0 535
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 - 0 0 0 0 0 0 0 150
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 378 72 0 0 7 30 100 65 44 1 485
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 0 0 0 0 0 0 0 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - 743
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - 101
Rörelseresultat, EBITDA 343 62 -33 -58 -9 -37 -106 -69 -66 26
Nettoomsättningförändring 425,00% -% -% -100,00% -76,67% -63,41% 925,00% -% -100,00% -%
Du Pont-modellen 31,21% 5,64% -% -% -0,84% -43,02% -72,11% -53,01% -% -0,32%
Vinstmarginal 90,74% 86,11% -% -% -128,57% -123,33% -129,27% -1 212,50% -% -0,07%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% -% -% 100,00% -90,00% 71,95% 100,00% -% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -115,34% -508,33% -% -% 757,14% 206,67% 123,17% -287,50% -% 0,13%
Soliditet 37,03% 8,55% 49,60% 87,16% 14,22% 72,09% 68,03% 56,83% 41,84% 58,79%
Kassalikviditet 1,58% 2,14% 576,92% 778,57% 154,17% 191,67% 108,70% 70,89% 60,43% 101,56%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...