Visa allt om Noreko AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 721 1 408 3 820 3 253 4 259 2 576 1 616 1 013 537 337
Övrig omsättning - - 67 - - 15 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 6 -206 986 979 -39 100 88 40 -5 -1
Resultat efter finansnetto 5 -207 985 979 -112 173 88 40 -5 -1
Årets resultat 120 9 574 543 -87 126 61 37 -5 -1
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 149 132 30 125 38 99 5 0 0 0
Omsättningstillgångar 750 965 1 599 925 678 734 493 281 147 107
Tillgångar 899 1 097 1 628 1 049 716 833 498 281 147 107
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 551 431 422 233 89 176 169 108 71 76
Obeskattade reserver 200 350 575 240 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 148 316 632 577 627 657 329 173 76 32
Skulder och eget kapital 899 1 097 1 628 1 049 716 833 498 281 147 107
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - 0 0 - 101 250 320 225 80 95
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 41 370 971 1 089 1 628 1 040 407 168 155 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 26 211 305 346 658 426 250 140 83 38
Utdelning till aktieägare 225 0 400 0 0 50 0 0 0 0
Omsättning 721 1 408 3 887 3 253 4 259 2 591 1 616 1 013 537 337
Nyckeltal
Antal anställda 1 2 4 4 5 4 3 2 2 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 721 704 955 813 852 644 539 507 269 337
Personalkostnader per anställd (tkr) 65 448 322 367 517 434 348 293 161 138
Rörelseresultat, EBITDA 39 -168 998 1 032 -27 103 89 40 -5 -1
Nettoomsättningförändring -48,79% -63,14% 17,43% -23,62% 65,33% 59,41% 59,53% 88,64% 59,35% -%
Du Pont-modellen 0,67% -18,78% 60,57% 93,33% -15,64% 20,77% 17,67% 14,23% -3,40% -0,93%
Vinstmarginal 0,83% -14,63% 25,81% 30,10% -2,63% 6,72% 5,45% 3,95% -0,93% -0,30%
Bruttovinstmarginal 74,34% 89,06% 78,22% 99,08% 90,63% 91,15% 91,71% 82,03% 87,71% 74,18%
Rörelsekapital/omsättning 83,50% 46,09% 25,31% 10,70% 1,20% 2,99% 10,15% 10,66% 13,22% 22,26%
Soliditet 78,64% 64,18% 53,47% 39,07% 12,43% 21,13% 33,94% 38,43% 48,30% 71,03%
Kassalikviditet 506,76% 305,38% 253,01% 160,31% 106,38% 110,05% 149,85% 160,12% 184,21% 296,88%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...