Visa allt om Noreko AB
Visa allt om Noreko AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 757 721 1 408 3 820 3 253 4 259 2 576 1 616 1 013 537
Övrig omsättning 1 - - 67 - - 15 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 232 6 -206 986 979 -39 100 88 40 -5
Resultat efter finansnetto 257 5 -207 985 979 -112 173 88 40 -5
Årets resultat 88 120 9 574 543 -87 126 61 37 -5
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 90 149 132 30 125 38 99 5 0 0
Omsättningstillgångar 824 750 965 1 599 925 678 734 493 281 147
Tillgångar 914 899 1 097 1 628 1 049 716 833 498 281 147
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 413 551 431 422 233 89 176 169 108 71
Obeskattade reserver 200 200 350 575 240 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 301 148 316 632 577 627 657 329 173 76
Skulder och eget kapital 914 899 1 097 1 628 1 049 716 833 498 281 147
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - 0 0 - 101 250 320 225 80
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda 157 41 370 971 1 089 1 628 1 040 407 168 155
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 36 26 211 305 346 658 426 250 140 83
Utdelning till aktieägare 100 225 0 400 0 0 50 0 0 0
Omsättning 758 721 1 408 3 887 3 253 4 259 2 591 1 616 1 013 537
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 2 4 4 5 4 3 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 757 721 704 955 813 852 644 539 507 269
Personalkostnader per anställd (tkr) 203 65 448 322 367 517 434 348 293 161
Rörelseresultat, EBITDA 232 39 -168 998 1 032 -27 103 89 40 -5
Nettoomsättningförändring 4,99% -48,79% -63,14% 17,43% -23,62% 65,33% 59,41% 59,53% 88,64% -%
Du Pont-modellen 28,12% 0,67% -18,78% 60,57% 93,33% -15,64% 20,77% 17,67% 14,23% -3,40%
Vinstmarginal 33,95% 0,83% -14,63% 25,81% 30,10% -2,63% 6,72% 5,45% 3,95% -0,93%
Bruttovinstmarginal 78,60% 74,34% 89,06% 78,22% 99,08% 90,63% 91,15% 91,71% 82,03% 87,71%
Rörelsekapital/omsättning 69,09% 83,50% 46,09% 25,31% 10,70% 1,20% 2,99% 10,15% 10,66% 13,22%
Soliditet 62,25% 78,64% 64,18% 53,47% 39,07% 12,43% 21,13% 33,94% 38,43% 48,30%
Kassalikviditet 273,75% 506,76% 305,38% 253,01% 160,31% 106,38% 110,05% 149,85% 160,12% 184,21%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...